Bank nasienia odrzuca dawców… z dysleksją i ADHD. Czy to wypada?

Gorące tematy Zdrowie dołącz do dyskusji (6) 04.01.2016
Bank nasienia odrzuca dawców… z dysleksją i ADHD. Czy to wypada?

Udostępnij

Bartłomiej Gabryś

Guardian: „Największy bank spermy w Wielkiej Brytanii odrzuca dawców, mających dysleksję oraz ADHD”. Obrońcy praw człowieka krytykują klinikę za uprawianie eugeniki. 

Dysleksja to zaburzenie, manifestujące się w trudnościami w nauce czytania i pisania u osób o ponad przeciętnej inteligencji przy zachowaniu normalnych metod nauczania. Dotyka około 10 procent ludzkiej populacji. Obecnie naukowcy uważają, że dysleksja może mieć podłoże genetyczne. ADHD natomiast, objawia się problemami z koncentracją, skupieniem i nadpobudliwością.

Londyński Bank Spermy odrzuca właśnie dawców wykazujących powyższe zaburzenia. Według Steve’a O’Briena, szefa Dyslexia Foundation, broniącej praw dyslektyków w Wielkiej Brytanii taka polityka „To jest eugenika. To próba powiedzenia, że dyslektyków nie powinno być w społeczeństwie”.

Eugenika to w prostych słowach nauka o selektywnej reprodukcji ludzi (i zwierząt), której celem jest osiągniecie oczekiwanych cech genetycznych u potomstwa, a szerzej – społeczeństwa jako całości. Jako pojęcie niesie za sobą najczęściej negatywne konotacje związane z nadużyciami eugeniki III Rzeszy, której celem było stworzenia rasy panów i eliminacji osób o niższej wartości rasowej.

Jednak co ciekawe, nie tylko nazistowskie Niemcy uległy wizji tworzenia społeczeństwa idealnego. Drugim krajem, który stosował eugenikę na skalę masową były Stany Zjednoczone. Jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy, amerykańskie ruchy eugeniczne postulowały sterylizację kobiet wywodzących się z „klasy debili” i ograniczenie emigracji do 15 procent względem lat poprzednich, aby ograniczyć napływ „nieprzydatnych osobników”.

Najdłużej, program eugeniczny był prowadzony w… Szwecji. Tak, tej samej Szwecji, która obecnie stawiana jest za wzór kraju opiekuńczego i szanującego prawa człowieka. W latach 1934-1975 wysterylizowano blisko 63 tysiące osób, które uznano za „społecznie nieprzydatne”.

Według doniesień brytyjskich mediów, Londyński Bank Spermy zapowiedział, że wycofa kontrowersyjne zalecenia.

Fot. tytułowa: Shutterstock