Czy są szanse na odzyskanie pieniędzy, gdy dłużnik ucieka za granicę?

Niejednokrotnie zdarza się, że ludzie, mając dobrą pracę i sytuację materialną, biorą kredyt. Wszystko byłoby dobrze, ale tracą pracę i mają problem ze znalezieniem innej. Czasem jedynym wyjściem jest wyjazd i podjęcie pracy za granicą. Czy są szanse na odzyskanie pieniędzy, gdy dłużnik ucieka za granicę?

Najważniejsze jest to, czy o długu wiedzą tylko dwie osoby, dłużnik i wierzyciel, czy też spisano umowę poświadczoną notarialnie do oddania pieniędzy, ruchomości, etc., czy też może wydano bankowy tytuł egzekucyjny. Chodzi o dokument, któremu nadano klauzulę wykonalności. Wtedy można zgłosić się z nim do komornika.

Dłużnik ucieka za granicę?

Jeśli dłużnik ma jakikolwiek majątek, który pozostał w Polsce, to można sprawę skierować do polskiego komornika. Jeśli jednak żadnego majątku, czyli ruchomości, albo nieruchomości nie ma, to trzeba zwrócić się z dokumentami do komornika w kraju, w którym przebywa dłużnik.

Zakładając, że kraj należy do Unii Europejskiej, to wcześniej trzeba postarać się o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Odpowiednie dokumenty można pobrać między innymi na tej witrynie. Wypełnić je, a następnie dostarczyć do sądu, który może wydać taki nakaz. Maksymalnie w ciągu 30 dni następuje rozpatrzenie wniosku i jeśli wszystko jest w porządku, to sąd wydaje Europejski Nakaz Zapłaty.

To sąd ma za zadanie dostarczyć pozwanemu nakaz. Co ważne, pozwany może zaskarżyć nakaz, ale tylko w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli tego nie zrobi lub sąd cywilny rozpatrzy sprawę na korzyść wierzyciela, to wtedy przekazuje się nakaz organom ścigania w kraju, gdzie przebywa dłużnik.  Postępowanie organów ścigania jest zależne tylko i wyłącznie od prawa i procedur obowiązujących w danym kraju i mogą one się znacznie różnić od stosowanych w Polsce.

Aby zapoznać się z wieloma procedurami oraz postępowaniem w krajach członkowskich Unii Europejskiej można zapoznać się na portalu European judicie enforcement.

Kłopotem dla wierzyciela może być sytuacja, w której koszty postępowania komorniczego przekraczają zobowiązania dłużnika. W takim przypadku możliwe jest, że komornik umorzy postępowanie z art. 824. Kodeksu cywilnego:

§ 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
§ 2. Umorzenie wskutek braku zdolności sądowej nastąpić może dopiero wówczas, gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usunięty. W razie usunięcia braku stosuje się odpowiednio przepis art. 818 § 2.
§ 3.  Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego w sprawach, o których mowa w art. 567 5, oraz rozstrzygającego o zaspokojeniu potrzeb rodziny, o świadczeniach alimentacyjnych małżonka pozostającego w separacji względem drugiego małżonka lub względem wspólnego małoletniego dziecka małżonków co do świadczeń za okres po zniesieniu separacji. Wszczęte w tych sprawach postępowanie egzekucyjne umarza się z urzędu.

Komornik ma też prawo domagać się pokrycia kosztów egzekucji.

Potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie...

Pomoc prawna w najtrudniejszej sytuacji już od 49 złotych!

Jeśli masz problemy lub wątpliwości związane z dłużnikami lub wierzycielami i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com