Jak zrezygnować z polskiego obywatelstwa?

Państwo Zagranica Dołącz do dyskusji (281)
Jak zrezygnować z polskiego obywatelstwa?

Trochę w aktach pustych politycznych manifestów, a trochę ze względu intensywnej w ostatnich latach emigracji, coraz częściej słychać głosy, że ludzie chcą zrezygnować z polskiego obywatelstwa. Ale nie wiedzą jak.

Od czasu, gdy Polacy emigrują do różnych krajów, wielu z nich może pochwalić się podwójnym obywatelstwem. Dwa paszporty dla wielu z nich to jednak nie jest powód do dumy, a obciążenie. Dlatego spora liczba naszych krajan chce zostać byłymi obywatelami Polski. Chcą zrezygnować z polskiego obywatelstwa, tylko nie wiedzą jak lub mają z tym problem.

Zrezygnować z polskiego obywatelstwa? Po co?! Tak można by zapytać, słuchając osób, które noszą się z takim zamiarem. Okazuje się, że z różnych powodów nie chcą oni identyfikować się z naszą ojczyzną. Inni po prostu mają dość problemów w przypadku przekraczania granic Polski, głównie chodzi o lotniska i odprawy.

Jak zrezygnować z polskiego obywatelstwa?

Jeśli chodzi o problemy na lotnisku, to zdarzało się, że osoby mające więcej niż jeden, polski paszport podróżują po Świecie, używając paszportu kraju, w którym się osiedlili i zapuścili nowe korzenie. Zdarzyło się kilka razy, że mieli oni problemy z wyjazdem z Polski, gdyż służb nie interesowało to, że mają paszport innego kraju i nim się legitymują. Jako obywatele Polski powinni mieć i okazać paszport i dowód osobisty wydany w naszym kraju. To tylko jeden z przykładów, ale tak potraktowani ludzie mogą chcieć zrezygnować z czegoś, co może przysporzyć nie tylko problemów, ale i upokorzenia.

Powyższy przykład to tylko jedna z sytuacji, która skłania ludzi do rezygnacji z polskiego obywatelstwa. Jak zrobić to skutecznie, to już inna para kaloszy. Można to zrobić, ale wymaga to czasu, samozaparcia i zdawać sobie sprawę, że gdy klamka zapadnie, to ponowne uzyskanie obywatelstwa może być niemożliwe.

Aby w miarę najprościej móc zrezygnować z polskiego obywatelstwa trzeba mieć już obywatelstwo innego kraju. Potem złożyć własnoręcznie sporządzony wniosek u wojewody regionu, w którym się mieszka, jeśli dana osoba mieszka w Polsce. Jeśli wnioskodawca mieszka za granicami Polski, to składa prośbę do konsula polskiego.

Dodatkowo należy dołączyć takie dokumenty, takie jak urzędowo poświadczoną kopię ważnego dokumentu tożsamości i potwierdzającego obywatelstwo, odpis aktu urodzenia, dokument poświadczający stan cywilny (może być to odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego), życiorys w języku polskim sporządzony przez wnioskodawcę, zdjęcie w formacie identycznym, jak paszportowy.

Dodatkowo potrzebne są też oświadczenie, że wnioskodawca zrzeka się polskiego obywatelstwa i potwierdzenie posiadania obywatelstwa innego kraju lub gwarancji jego otrzymania. Szczerze mówiąc taki wymóg wydaje mi się niekonstytucyjny, ponieważ Konstytucja RP interpretowana wprost nie zakazuje wybrania losu apatrydy. Konieczne jest także oświadczenie o tym, że nie bierze on udziału w żadnym postępowaniu sądowym.

Wszelkie dokumenty wydane w kraju, w którym wnioskodawca ma drugie obywatelstwo, muszą być dostarczone wraz z ich tłumaczeniami na język polski, wykonanymi przez tłumacza przysięgłego. Wzór wniosku można znaleźć na stronie ambasady Polski w Londynie. Wniosek i dodatkowe dokumenty to jednak nie wszystko. Za działania konsula trzeba wnieść opłatę w wysokości 350 Euro.

Decyzję o przychyleniu się do wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej i w przypadku zgody, decyzja jest ostateczna. Oznacza to, że w przypadku, gdy wnioskodawca po oddaniu polskiego paszportu rozmyśli się, to raczej nie ma co marzyć o przyznaniu ponownie obywatelstwa polskiego. Prezydent RP ma niczym nieograniczony czas na wydanie decyzji, czyli jednym słowem, można czekać kilka miesięcy, a może się nie doczekać wcale.

Jak widzicie, zrzeczenie się obywatelstwa nie jest przesadnie skomplikowane, ale może nie przynieść spodziewanego skutku, a jeśli już, to można czekać na decyzję wiele miesięcy, a nawet lat… i się nie doczekać.

W każdej sprawie, dotyczącej problemów prawnych związanych z podróżami, odprawami celnymi, kontaktami z ambasadami, konsulatami i wszelkimi innymi, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com