Kim jest Adam Bodnar, nowy Rzecznik Praw Obywatelskich?

Państwo Dołącz do dyskusji (1)
Kim jest Adam Bodnar, nowy Rzecznik Praw Obywatelskich?

Kandydat PO i lewicy, a także wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – kim jest nowy Rzecznik Praw Obywatelskich?

Choć, jak mówi sam Adam Bodnar w wywiadach, jego wybór na RPO nie jest ostateczną decyzją, ponieważ musi ją jeszcze zatwierdzić senat, najprawdopodobniej to właśnie ten człowiek będzie sprawował tą istotną funkcję. Co już teraz możemy o nim powiedzieć?

Adam Bodnar to 38-letni (urodzony w 1977 r.) doktor nauk prawnych. Jest działaczem na rzecz praw człowieka, co skutkowało między innymi tym, że został kolejno pracownikiem, sekretarzem, a później wiceprezesem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prawdopodobnie jego dotychczasowa kariera była jednym z głównych powodów, dla których wygrał głosowanie z kandydatką PiS, 74-letnią Zofią Romaszewską.

Jakich zmian i decyzji możemy spodziewać się po nowym rzeczniku? Media często dopytują się o jego jawne popieranie związków par tej samej płci. Sam Bodnar odpowiada, że nie ma nic przeciwko małżeństwom homoseksualnym, jednak tego nie da się zrobić bez zmiany Konstytucji RP, a konkretnie jej art. 18, definiującego małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Zdaniem przyszłego rzecznika, jego rolą będzie natomiast nie zmiana przepisów, a trzymanie się Konstytucji i ustaw, a w związku z tym „maksymalne działanie na rzecz realizacji tych wartości, które są w nich zapisane”.

Czy Adam Bodnar ma już jakieś plany? W jednej z ostatnich wypowiedzi mówił, że wśród najważniejszych problemów w zakresie praw człowieka dostrzega kwestię bezdomności. Wierzy, że w ciągu pięciu lat jest w stanie doprowadzić do takich zmian, aby ten problem został w znaczny sposób ograniczony.

Co właściwie może Rzecznik Praw Obywatelskich? W Polsce powierza mu się następujące funkcje: kontrolną, diagnostyczną, prewencyjną oraz kreującą. W prostych słowach, wskazuje on na problemy w prawie i jego przestrzeganiu, które godzą w prawa człowieka. Może między innymi kierować wnioski o niezgodność przepisów z Konstytucją, a także skargi kasacyjne od prawomocnych orzeczeń sądów.

Czekamy na pierwsze decyzje i działania. Z przekazanych do tej pory informacji wynika, że Bodnar będzie kontynuował dorobek RPO. Zajmie się także działaniami antydyskryminacyjnymi w stosunku do niepełnosprawnych czy ubezwłasnowolnionych. W swoich wypowiedziach wspomina także, że jego zdaniem rzecznik powinien przyłączać się do procesów cywilnych, takich jak np. w sprawach osób starszych które przez nieświadomość zostały wykorzystane przez oszustów. Liczymy na zdecydowane działania w obronie praw każdego z nas.

Fot. tytułowa: Michał Józefaciuk / CC BY-SA 3.0 pl