Lokatorzy będą chronieni przed czyścicielami kamienic dzięki poprawce senatu

Gorące tematy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (7)
Lokatorzy będą chronieni przed czyścicielami kamienic dzięki poprawce senatu

Dzięki poprawce przegłosowanej w senacie lokatorzy będą chronieni przed czyścicielami kamienic.

Nękanie lokatorów kamienic przez nowych właścicieli budynków co jakiś czas opisywane jest przez media. Bywa, że obydwie strony dochodzą do porozumienia, lecz najczęściej bywa tak, że kamienicę kupuje firma, która chce ją szybko wyremontować i sprzedać lub wynająć lokale zamożnym mieszkańcom lub firmom, albo wyburzyć i na jej miejscu postawić zupełnie nowy budynek.

Gdy lokatorzy nie godzą się na eksmisję, to dochodzi często do wymuszeń, których dokonuje nowy właściciel. Bywa, że robi to osobiście, ale częściej wynajmowane są firmy wyspecjalizowane w „czyszczeniu kamienic” z lokatorów, którzy nie chcą się wyprowadzić.

Niedawno Senat przegłosował poprawki do Kodeksu Karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i Prawa budowlanego, dzięki którym penalizacji ma podlegać nie tylko przemoc bezpośrednia, której mogli doświadczyć lokatorzy, ale także przemoc pośrednia polegająca na zastraszaniu i wpływaniu na otoczenie lokatora.

Dzięki poprawce nikt nie będzie mógł dokonywać ingerencji w obiektach mieszkalnych bez uzasadnienia względami technicznymi. Do niedawna normą było odcinanie wody, gazu, prądu, zamurowywanie wejść czy okien, a także zdejmowanie poszycia dachowego, przez co lokale były zalewane podczas deszczy, a w niektórych przypadkach przez samego właściciela lub jego ludzi.

Inspektor nadzoru budowlanego będzie miał prawo nakazać właścicielowi lub zarządcy lokalu natychmiastowe usunięcie braków w warunkach użytkowych lokali, które nie są uzasadnione względami technicznymi lub użytkowymi. Za niedostosowanie się do wydanych dyspozycji natychmiastowego usunięcia braków, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 2 000 zł. Osoba, która będzie usiłowała wpływać na lokatora poprzez przemoc pośrednią, zagrożona jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Masz problemy lub wątpliwości związane z właścicielem lub zarządcą budynku i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com