Pijany kierowca musi liczyć się z utratą prawa jazdy i pracy

Moto Praca Dołącz do dyskusji (2)
Pijany kierowca musi liczyć się z utratą prawa jazdy i pracy

Pijany kierowca musi liczyć się z utratą prawa jazdy i pracy i to w trybie natychmiastowym.

Wiele już słów powiedziano i napisano o kierowcach wsiadających do samochodu na rauszu lub będąc zupełnie pianym. Mimo wiedzy o tym, iż to naganne zachowanie grozi spowodowaniem wypadku i naraża zdrowie, życie i mienie na szwank, to wielu ludzi decyduje się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że pijany kierowca musi liczyć się z utratą prawa jazdy i pracy.

Utrata prawa jazdy dla wielu jest utrapieniem, które przeszkadza w codziennym życiu, szczególnie gdy tylko jedna osoba w rodzinie prowadzi samochód. Niestety bywa tak, że pracownik zatrudniony w firmie ma w obowiązku przewidziane korzystanie z samochodu służbowego w celu odwiedzania klientów, rozwożenia towaru, etc. Jeśli w wyniku swoich nierozważnych czynów straci on prawo jazdy, to pracodawca może rozwiązać z nim także umowę o pracę.

O takiej możliwości wspomina Art 52 Kodeksu pracy:

§ 1.  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jazda pod wpływem alkoholu jest obecnie traktowana jako przestępstwo. Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdu, jeśli tylko jest ono potrzebne pracownikowi do wykonywania jego obowiązków w firmie, jest podstawą to jego zwolnienia i to tylko i wyłącznie z jego winy.

Warto pamiętać, że zatrzymanie przez policję prawa jazdy nie pozwala pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę, gdyż nie jest to jednoznaczne z utratą prawa do prowadzenia pojazdów. Jeśli sąd orzeknie utratę prawa do prowadzenia pojazdów wobec kierowcy, to dopiero wtedy można mówić o trwałej utracie.

Masz problemy lub wątpliwości związane z odebraniem uprawnień do prowadzenia pojazdów lub innych i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com