Polityka prywatności

Gorące tematy dołącz do dyskusji (3) 20.03.2015
Polityka prywatności

Bezprawnik

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu Bezprawnik.pl przez Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Bezprawnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 30/63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS – 0000551790, NIP – 5252614684, REGON – 361254666.

3. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z:
– ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
– ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usługi porady prawnej oraz możliwości publikacji komentarzy pod artykułami opublikowanymi w Serwisie, w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

5. Dostęp do danych osobowych mają:
– Administrator
– Pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do celów realizacji Usługi porady prawnej w satysfakcjonujący dla Użytkownika sposób
– Podmiot obsługujący elektroniczny system płatności, którym jest: DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

6. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane niezbędne do świadczenia Usługi porady prawnej, a w szczególności są to:
– Imię
– Adres e-mail

7. Administrator Danych Osobowych może ponadto zbierać i przetwarzać w celu świadczenia Usługi porady prawnej dane, takie jak:
– Nazwisko
– Adres
– Dane rozliczeniowe
– Adres IP

8. Serwis Bezprawnik.pl korzysta z plików „cookies” w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail info@bezprawnik.pl

10. Z wyłączeniem sytuacji prawem przewidzianych, dane Użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim.

Tagi::

Możliwość komentowania jest wyłączona.