Przerywając kurs językowy nie trzeba dalej za niego płacić

Gorące tematy Zakupy dołącz do dyskusji (1) 29.05.2015
Przerywając kurs językowy nie trzeba dalej za niego płacić

Udostępnij

Michał Grązka

Wszelkie kursy, w tym językowe są często opłacane z góry na semestr. Czy należy się zwrot pieniędzy, gdy przerwiemy naukę w połowie?

W większości przypadków rozmaite kursy są sprzedawane na podstawie umowy zlecenie. Nie jest istotne czy jest to nauka pływania, tańca, czy też lekcje języka obcego. W związku z tym, tego typu porozumienia obowiązują postanowienia ustawowe, w tym o klauzulach niedozwolonych. Jedną z nich jest uniemożliwienie zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną część umowy.

Co oznacza to w praktyce? Jeśli zapiszemy się na dowolny kurs i np. stwierdzimy, że prowadzący nie spełnia naszych oczekiwań lub że program odstaje od naszych wymagań, możemy zrezygnować z dalszego uczestnictwa w lekcjach. Nie mamy jednak obowiązku wnoszenia opłat do końca ich trwania – co więcej, jeśli płaciliśmy za dłuższy okres, możemy żądać zwrotu niewykorzystanych środków. Jeśli regulamin firmy prowadzącej kursy świadczy inaczej, oznacza to że zawiera jedną z klauzul niedozwolonych, w tym wypadku opisaną w art. 385(3) pkt. 12 kodeksu cywilnego:

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:
(…)
wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania;

Nie znaczy to jednak w każdym przypadku, że otrzymamy kwotę równą w stosunku do niewykorzystanych godzin kursu. Jeżeli zrezygnujemy jeszcze przed jego rozpoczęciem, wtedy mamy największą szansę odzyskania całej kwoty. W przeciwnym wypadku, będziemy zmuszeni do naprawienia szkody, tj. szkoła może pobrać dodatkową opłatę, jeśli przez nasze częściowe uczestnictwo poniosła realne, dodatkowe koszty.

Ustalanie konkretnych stawek i zwrotów to sprawa indywidualna i zależy od utraconych przez firmę kosztów oraz powodu do rezygnacji z umowy. Jeśli chcemy wypisać się z drogich szkoleń, a świadczący je przedsiębiorca nam odmawia, warto skierować sprawę do sądu lub UOKiK. W tego typu działaniach pomóc mogą doświadczeni prawnicy. Zachęcamy do informowania naszych specjalistów o problemach prawnych za pomocą adresu konktakt@bezprawnik.pl – zapewniamy darmową wycenę w możliwie najkrótszym czasie.

Zdjęcie pochodzi z shutterstock.com