Kupiłeś smartfona na Bestcena.pl? Mylisz się, ty go wynająłeś

Gorące tematy Prawo Zakupy Dołącz do dyskusji (674)
Kupiłeś smartfona na Bestcena.pl? Mylisz się, ty go wynająłeś

Regulamin sklepu Bestcena.pl nawet u prawniczego kauzyperdy powinien spowodować stan przedzawałowy. Zaczynając od tego, że kupując smartfona przez ten sklep internetowy, tak naprawdę kupuje się usługę najmu. Jakie jeszcze absurdy wyjdą na jaw?

Regulamin Bestcena.pl

Opinie o serwisie Bestcena.pl były różne. Część internautów polecała platformę – co zabawne, teraz się z tego wycofując – ale zdarzali się i tacy, co zachowawczo krytykowali, wskazując na pewne potencjalne zagrożenia. Do tej drugiej grupy należymy my, bo już w 2017 roku przestrzegaliśmy przed ochoczym i bezwiednym dokonywaniem zakupów w Bestcena.pl.

Z uwagi na kontrolę skarbową, obecnie występują problemy z zamówieniami w Bestcena.pl. Trzeba jednak podkreślić, że do niedawna – pomimo pewnych potencjalnych zagrożeń – serwis działał całkiem prężnie. Opinie o sklepie są raczej dobre, a oprócz małych potknięć, jak wysyłka przez Bestcena.pl starego modelu iPada, próżno szukać lawiny negatywnych komentarzy pod adresem serwisu.

Co nie znaczy, że nie nastąpi to w niedalekiej przyszłości. Jednym z największych zagrożeń, związanych z korzystaniem z Bestcena.pl, jest… regulamin sklepu, którego zapewne nikt nie przeczytał. Podczas jego lektury włos się na głowie jeży i autentycznie cieszę się, że nic nigdy w Bestcena.pl nie kupiłem. Ale od początku.

Co sprzedaje Bestcena.pl, zgodnie ze swoim regulaminem?

Pierwsza część regulaminu Bestcena.pl nie zawiera nic, co by mogło wzbudzić wątpliwości. Są definicje kupującego i sprzedawcy, jest mowa o umowie sprzedaży, cenach. W odniesieniu do asortymentu jest mowa o simlockach, et cetera, co powinno każdego rozsądnego klienta przekonać do tego, że wszystko jest w porządku, no poza tym, że sprzedającym jest spółka

Bestcena LTD. nr ‎10415013, Suite no 2, First Floor, Kenwood, 77a Shenley Road, Borehamwood WD6 1AG United Kingdom

Natomiast jedynie administratorem jest

Bestcena.pl eshop sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-569) ul. Wierzbięcice 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000464548, posiadającą NIP: 6772379876, oraz REGON: 122945128, adres e-mail: czesc@bestcena.pl, numer telefonu: 61 227 85 20

Prawdziwa „zabawa” zaczyna się, gdy przewiniemy regulamin do sekcji, nazwanej „ogólne warunki i warunki handlowe oferty genius dla osób będących konsumentami”.

It’s time to go deeper

Ustęp 1.1.2 regulaminu stanowi, że

Stosunek prawny powstały na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków i związany z czynnościami prawnymi stanowi stosunek najmu, na podstawie którego Najemca wynajmuje od Wynajmującego towary dokładnie określone w danym zamówieniu (zwanym dalej wyłącznie „Umową”)

Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości co kupiliście i co było przedmiotem sprzedaży, to rozwiewa je ust. 2.10

Sprzedaż w związku z Umową oznacza zawsze sprzedaż Usługi, niezależnie od tego, czy termin ten jest używany w jakimkolwiek znaczeniu i kontekście w odniesieniu do Najemcy oraz niezależnie od środków komunikacji.

Usługą jest z kolei umowa najmu. Oznacza to, że „kupujący” zawiera umowę najmu, a „sprzedawca” wynajmuje, tj. oddaje w używanie przedmiot najmu, będący „zakupionym” smartfonem. Tak, drogi kliencie. Nie jesteś właścicielem smartfona, który przyszedł ze sklepu Bestcena.pl. I najpewniej się na to zgodziłeś, bo przy zamówieniu należy zaznaczyć, że zapoznało się z ogólnymi warunkami umowy. Niestety nie da się tego sprawdzić, bo – z uwagi na kontrolę skarbową – możliwość składania zamówień jest wyłączona.

Ale jak to!?

Zgodnie z regulaminem Bestcena.pl, cena jest zawsze rozumiana jako kaucja, a kwota wynajmu wynosi 0,02 EUR za każdy rok. W przypadku nieuiszczenia ceny za usługi w określonym w umowie terminie wynajmującemu przysługują odsetki za zwłokę w wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów prawa, co najmniej w wysokości 5% rocznie od kwoty zaległej płatności.

Sprzedaż przedmiotu najmu nie jest na mocy umowy stron dozwolona. Nie wolno też ingerować w przedmiot najmu, a także dokonywać napraw, czy modyfikacji. Ponadto najemca zobowiązany jest do sprawdzania stanu, w tym stanu technicznego przedmiotu najmu co najmniej raz w roku, 2 lutego każdego roku w okresie obwiązywania najmu i poinformowania o tym wynajmującego na piśmie za pośrednictwem formularza na stronie.

Szczegółowe kwestie reguluje dostępny regulamin Bestcena.pl, który można znaleźć tutaj. Warto też zaznaczyć, że w wypadku sporów

Wszelkie stosunki między Wynajmującym a Osobami Zainteresowanymi Usługami/Najemcą podlegają porządkowi prawnemu Republiki Słowackiej, niezależnie od tego, w jakim kraju jest świadczona Usługa i jakiej narodowości jest osoba będąca Klientem Usługi lub Najemcą. Stosunki, które nie są uregulowane Umową i Ogólnymi Warunkami są regulowane przez odpowiednie przepisy prawne Republiki Słowackiej.

Z uwagi na brak możliwości dokonywania zamówień, trudno jest ocenić, na co dokładnie zgadza się klient po dokonaniu zamówienia. Sam regulamin usługi mówi jednak wiele.

Warto na koniec zaznaczyć, że klienci, którzy dokonali zakupu poprzez Allegro, najprawdopodobniej są właścicielami smartfonów, które im wysłano. Problem może pojawić się wówczas, gdy zakupu dokonano poprzez stronę internetową.

No cóż, taniej nie zawsze znaczy lepiej.