Wbrew powszechnej opinii apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem większości samochodów – a co jest?

Moto Dołącz do dyskusji (195)
Wbrew powszechnej opinii apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem większości samochodów – a co jest?

Każdy kierowca powinien szczegółowo znać normy prawne, odnoszące się do szeroko pojętego prawa drogowego. Nawet taka prozaiczna kwestia, jak obowiązkowe wyposażenie samochodu, może przysporzyć wielu kłopotów, a także stać się źródłem powstawania wielu mitów. Apteczka samochodowa a prawo.

Apteczka samochodowa a prawo

Nieraz spotkać się można się ze stwierdzeniem, iż apteczka samochodowa jest prawnie wymaganym i niezbędnym wyposażeniem każdego pojazdu. Jest jednak na odwrót, bo w większości wypadków, prawo nie wymaga posiadania apteczki samochodowej.

Apteczka musi się jednak znajdować w autobusie, samochodzie ciężarowym służącym do przewozu osób, samochodzie nauki jazdy i taksówce. Wymóg nie istnieje jednak w odniesieniu do samochodów osobowych, toteż brak apteczki nie poskutkuje żadnymi konsekwencjami dla kierowcy — pomimo tego, że i tak warto ją mieć, by sprawnie udzielić pierwszej pomocy.

Ustawodawca we wypadkach, w których wymaga jej posiadania, mówi o „apteczce doraźnej pomocy”, jednak — w przeciwieństwie do większości państw UE — nie określa się jej zawartości. Można jednak nieformalnie przyjąć, że apteczka samochodowa powinna spełniać normę DIN 13164. Według owej, w apteczce znajdować się musi m.in.: opatrunek indywidualny, zestaw plastrów, chusta opatrunkowa, chusta trójkątna, nożyczki, rękawice, czy koc ratunkowy.

Pozostałe obowiązkowe wyposażenie pojazdu

Wyposażenie pojazdów reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Rozporządzenie reguluje konkretne parametry i statuuje pewne wymogi, jednak można wśród nich znaleźć kilka elementów, które nie są trwale związane z pojazdem. W wypadku samochodu osobowego jest to trójkąt i gaśnica. O ile w wypadku tego pierwszego sytuacja jest oczywista, to warto zatrzymać się przy gaśnicy. Niektórzy twierdzą, że (na przykład) policjant może ukarać kierowcę za posiadanie gaśnicy, której termin ważności upłynął.

Jak ujęto w § 11 ust 14 wskazanego wyżej rozporządzenia, samochód osobowy musi być wyposażony

w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia […]

Przepis nie wskazuje, że gaśnica musi być ważna. Co więcej, funkcjonariusz policji (czy inny organ, prowadzący kontrolę drogową) nie jest w stanie sprawdzić sprawności gaśnicy. Ważne jest również, by gaśnica znajdowała się w miejscu łatwo dostępnym. Przechowywanie gaśnicy na dnie bagażnika może być bowiem podstawą do ukarania mandatem.