Dodatek elektryczny może wynieść nawet 1500 złotych. Od dziś można o niego wnioskować

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Dodatek elektryczny może wynieść nawet 1500 złotych. Od dziś można o niego wnioskować

Zaczęła się procedura udzielania kolejnego świadczenia, które ma za zadanie ulżyć Polakom podczas zimy. Tym razem chodzi o dodatek elektryczny, przeznaczony dla gospodarstw, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest prąd. Obejmuje to domy i mieszkania, w których używane są na przykład pompy ciepła czy bojlery. Jak wygląda procedura składania wniosku o taki dodatek?

Dodatek elektryczny – jak złożyć wniosek?

Są dwa główne sposoby złożenia takiego wniosku. Pierwszy to osobista wizyta w naszym urzędzie miasta bądź gminy. Wniosek można wydrukować i wypełnić w domu albo skorzystać z gotowych formularzy na miejscu. Drugą możliwością jest złożenie dokumentu przez internet. Tu możemy użyć do tego platformy ePUAP oraz profilu zaufanego i opatrzyć wniosek odpowiednim podpisem elektronicznym.


Przerwa na reklamę: mSzafir to kwalifikowany podpis elektroniczny, który złożysz bez użycia karty i czytnika. Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony w ramach mSzafir jest zgodny z wymaganiami eIDAS i ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu. Więcej informacji -> mszafir.pl


Dodatek do ogrzewania w przypadku używania prądu może wynieść 1000 złotych lub 1500 złotych (ta druga stawka dotyczy gospodarstw, gdzie w 2021 roku zużycie energii przekroczyło 5 megawatogodzin). Liczba adresatów tego świadczenia jest szacowana na około 800 tysięcy mieszkań i domów.

We wniosku wpisać musimy swoje podstawowe dane: imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu tożsamości, obywatelstwo, adres, telefon i e-mail. Podajemy też numer konta, na jaki ma zostać przelana kwota dodatku elektrycznego. Następnie musimy podać dane osób wchodzących w skład naszego gospodarstwa domowego. W kolejnym kroku zaznaczamy czy głównym źródłem ogrzewania jest u nas pompa ciepła czy bojler (bądź inne ogrzewanie elektryczne). Na końcu podpisujemy oświadczenie o tym, że podane informacje są zgodne z prawdą i że nasze gospodarstwo nie dostało dodatku węglowego bądź innych świadczeń osłonowych. Pamiętajmy, że gminy sprawdzają poprawność deklaracji śmieciowej, z której jasno wynika ile osób zamieszkuje w naszym gospodarstwie, i odnoszą tę liczbę do tej podanej we wniosku o dodatek. Dlatego upewnijmy się, że podajemy urzędnikom prawdziwe informacje!

Fragment wniosku, jaki można złożyć w urzędzie miasta w Gdyni.
Fragment wniosku, jaki można złożyć w urzędzie miasta w Gdyni.

Dodatek elektryczny – kiedy dostaniemy pieniądze?

Jeśli wniosek złożymy dziś, to obiecane 1000/1500 złotych powinien trafić na nasze konto jeszcze przed końcem roku. Urzędnicy mają bowiem 30 dni od złożenia dokumentu na dokonanie przelewu. Czas na ubieganie się o dodatek elektryczny upływa 1 lutego 2023 roku, mamy więc dokładnie dwa miesiące na dokonanie tej prostej formalności. Pamiętajmy, że przy przyznawaniu takich dodatków nie ma żadnych progów dochodowych, zatem pieniądze trafią na nasze konto bezwarunkowo. Czy to sprawiedliwe, że przelew pójdzie również i do tych, którzy bez dodatku by sobie poradzili? Wielu ekspertów twierdzi, że takie działanie trudno nazwać rozsądnym, bo przy kryzysie warto pomagać tym najuboższym i najbardziej potrzebującym. Jednak polskie władze konsekwentnie od lat jak ognia boją się jakikolwiek progów dochodowych. Czy to w przypadku 500 plus, czy w przypadku energetycznych dodatków.