Jednorazowe świadczenie dla emerytów będzie wypłacane z urzędu. Rząd przyspieszył prace nad projektem

Finanse Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (108)
Jednorazowe świadczenie dla emerytów będzie wypłacane z urzędu. Rząd przyspieszył prace nad projektem

Nowa Piątka PiS zakłada jednorazowe dofinansowanie dla emerytów. Emerytura plus, bo o tej koncepcji mowa, trafiła właśnie do konsultacji społecznych. Pierwsze wypłaty nastąpią już za dwa miesiące.

Nowa Piątka PiS

Nowa Piątka PiS to szereg obietnic wyborczych partii rządzącej, obejmująca: emeryturę plus, 500 plus na pierwsze dziecko, zerowy PIT dla młodych, niższą stawkę PIT a także przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Piątka PiS będzie kosztować podatników 42,3 mld zł każdego roku. Jak twierdzi premier Mateusz Morawiecki, dzięki trwającym wiele miesięcy procesom uszczelniania systemu podatkowego, budżet państwa nie ucierpi.

Co to jest Emerytura plus?

Emerytura plus, zwana „trzynastką”, to jednorazowe świadczenie dla 9,72 mln emerytów i rencistów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało już projekt do konsultacji społecznych. Docelowo wypłaty świadczenia miałyby odbywać się w maju tego roku.
W obecnym kształcie Emerytura plus zakłada wypłatę wysokości emerytury minimalnej, czyli 1100 zł brutto. Na rękę emeryci otrzymają zatem dodatkowo 934,60 zł. Bez zmian pozostanie sposób wypłaty. Jeżeli emeryturę przynosi listonosz – w maju przyniesie także dodatkowe świadczenie. Jeżeli emerytura lub renta wpływa na konto – „trzynastka” również wpłynie na konto. Będzie to dodatek wypłacany z urzędu wraz z regularną emeryturą lub rentą, niezależnie od wysokości pobieranego dotychczas świadczenia. Oznacza to, że do jej uzyskania nie będzie konieczne składanie wniosku ani żadnej innej dokumentacji.

Kto otrzyma Emeryturę plus?

Na ten moment Emerytura plus obejmie 6,94 mln emerytów oraz 2,62 mln rencistów (także socjalnych). Co ważniejsze, program obejmie wszystkie osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę przed 1 maja 2019 r., zatem osoby, które w maju odbiorą swoje pierwsze świadczenie emerytalne lub rentowe, także otrzymają dodatek.

Jak twierdzi minister Elżbieta Rafalska:

„Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.”

Ile kosztuje Emerytura plus?

Jednorazowe świadczenie dla emerytów i rencistów będzie kosztować rocznie 10,7 mld zł. Minister Rafalska zauważa, że jest to możliwe dzięki zwiększonym wpływom do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, a także Funduszu Pracy. O zwiększeniu się wpływów do ZUS pisaliśmy wielokrotnie (por.: e-składka ZUS 2019 i e-składka ZUS wpływy).

Waloryzacja emerytur i rent

Od 1 marca emerytura minimalna wynosi 1100 zł brutto. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że waloryzacja emerytur i rent w 2018 r. była najwyższa od 5 lat. Wysokość świadczeń wzrosła o 2,98 proc., w 2017 r. natomiast aż o 13 proc. Z danych MRPiPS wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat minimalne świadczenia dla emerytów i rencistów wzrosły o około 1/4.

Kontynuacja Emerytury plus

Na ten moment nie wiadomo czy Emerytura plus będzie projektem jednorazowym i czy można się spodziewać jego kontynuacji w kolejnych latach. Z uwagi na zbliżające się dużymi krokami wybory można natomiast przypuszczać, że to nie koniec hojności PiS.