Gdzie można umieszczać plakaty wyborcze?

Gorące tematy Państwo dołącz do dyskusji (2) 13.10.2015
Gdzie można umieszczać plakaty wyborcze?

Udostępnij

Maciej Lewczuk

Niedługo wybory, rozpoczęła się agitacja i nasuwa się pytanie, gdzie można umieszczać plakaty wyborcze? 

Przed każdymi wyborami, czy to do Sejmu, Senatu, prezydenckimi, a nawet lokalnymi, kandydaci zachęcają nas do siebie w różny sposób. Wychodzą do ludzi, spotykają się z wyborcami, tworzą spoty reklamowe, pojawiają się także na bilbordach i plakatach. W wielu przypadkach słupy, siatki, płoty i inne miejsca szczelnie oklejane są ich wizerunkami. Nasuwa się pytanie, gdzie można umieszczać plakaty wyborcze?

W czasie kampanii wyborczej komitety starają się sprawić, by wyborcy na każdym kroku mieli przed oczyma wizerunek kandydata lub kandydatki. Wykupienie bilbordów mogą nie wystarczyć, bo jest ich dość ograniczona ilość, a w niektórych miejscach nie ma ich niemal wcale, lub już dawno wykupiły je firmy. Dlatego w większości wypadków rozwiesza się plakaty. Nie zawsze zgodnie z prawem.

W wielu przypadkach plakaty wieszane są na modłę amerykańską, czyli popierający kandydata ludzie umieszczają na swoich posesjach plakaty przymocowane do płotu, siatki, czy na specjalnie wbitych w ziemię palikach. W innych, plakaty przykleja się na słupach lub w witrynach informacyjnych. Niestety w bardzo wielu przypadkach rozwieszane i rozklejane są gdzie popadnie, nawet na skrzynkach z licznikami elektrycznymi, centralkach telefonicznych i im podobnych konstrukcjach dostępnych w przestrzeni publicznej.

W art. 110 Kodeksu wyborczego określono sposoby rozwieszania plakatów i miejsc, gdzie mogą się one znaleźć:

§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
§ 2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

Masz problemy lub wątpliwości związane z kampanią wyborczą, pracą komitetów, ich działaniami i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com