[{"title":"Kto\u015b w\u0142a\u015bnie wyprowadza du\u017ce pieni\u0105dze publiczne do podejrzanej fundacji. Opinia publiczna \u015bpi","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/sprawiedliwe-sady-opinia\/","img":"https:\/\/ocs-pl.oktawave.com\/v1\/AUTH_2887234e-384a-4873-8bc5-405211db13a2\/bezprawnik\/2017\/09\/sprawiedliwe-sady-opinia.jpg"},{"title":"Ministerstwo nalega na e-paragony. B\u0119d\u0105 kasy fiskalne ze sta\u0142ym po\u0142\u0105czeniem z baz\u0105, czyli Urz\u0119dem Skarbowym","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/e-paragony-2018\/","img":"https:\/\/ocs-pl.oktawave.com\/v1\/AUTH_2887234e-384a-4873-8bc5-405211db13a2\/bezprawnik\/2017\/09\/paragony.jpg"},{"title":"Popularne chi\u0144skie przekle\u0144stwo: Oby\u015b \u017cy\u0142 w ciekawych czasach (i oby\u015b prowadzi\u0142 wtedy firm\u0119 w Polsce)","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/firma-w-polsce\/","img":"https:\/\/ocs-pl.oktawave.com\/v1\/AUTH_2887234e-384a-4873-8bc5-405211db13a2\/bezprawnik\/2017\/09\/pexels-photo-210990.jpeg"},{"title":"Polakom \u017cyje si\u0119 dostatniej, pensje rosn\u0105 (\u015brednia to ju\u017c 4500 z\u0142), a bezrobocie maleje","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/przecietne-wynagrodzenie-2017\/","img":"https:\/\/ocs-pl.oktawave.com\/v1\/AUTH_2887234e-384a-4873-8bc5-405211db13a2\/bezprawnik\/2017\/09\/przecietne-wynagrodzenie-2017.jpg"},{"title":"Przez ca\u0142y dzie\u0144 trwa dzi\u015b iBOOD Hunt - czy warto ufa\u0107 najwi\u0119kszej dzi\u015b wyprzeda\u017cy w internecie?","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/ibood-hunt-2017-opinie\/","img":"https:\/\/ocs-pl.oktawave.com\/v1\/AUTH_2887234e-384a-4873-8bc5-405211db13a2\/bezprawnik\/2017\/09\/hunter.jpg"},{"title":"Powoli zaczynamy mie\u0107 do\u015b\u0107, \u017ce koncerny spo\u017cywcze wysy\u0142aj\u0105 do Polski jedzenie \"gorszego sortu\"","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/jedzenie-gorszego-sortu\/","img":"https:\/\/ocs-pl.oktawave.com\/v1\/AUTH_2887234e-384a-4873-8bc5-405211db13a2\/bezprawnik\/2017\/09\/food.jpeg"},{"title":"Ryanair leci sobie w kulki. A nawet gorzej: nie leci. Jedn\u0105 z przyczyn jest podobno... prawo pracy","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/ryanair-odwoluje-loty\/","img":"https:\/\/ocs-pl.oktawave.com\/v1\/AUTH_2887234e-384a-4873-8bc5-405211db13a2\/bezprawnik\/2017\/09\/landscape-aircraft-clouds-storm-38574-e1505745865989.jpeg"}]