[{"title":"Strasburski s\u0105d potwierdza: celebryta te\u017c cz\u0142owiek. I ma prawo do prywatno\u015bci","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/prawo-do-prywatnosci-celebrytow\/","img":"https:\/\/bezprawnik.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/celeb.jpg"},{"title":"W Katowicach t\u0142usty czwartek jest naprawd\u0119 t\u0142usty - cukiernik sypa\u0142 amfetamin\u0119 zamiast m\u0105ki","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/tlusty-czwartek\/","img":"https:\/\/bezprawnik.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/tlusty.jpg"},{"title":"Legalizacja homoseksualnych ma\u0142\u017ce\u0144stw realnie przek\u0142ada si\u0119 na spadek samob\u00f3jstw w\u015br\u00f3d nastolatk\u00f3w","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/malzenstwa-homoseksualne-samobojstwa\/","img":"https:\/\/bezprawnik.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/homos.jpg"},{"title":"Nigdy wi\u0119cej czarnych tarcz strzelniczych - walka z rasizmem na kolejnym froncie","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/nigdy-wiecej-czarnych-tarcz-strzelniczych\/","img":"https:\/\/bezprawnik.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/strzelnica.jpg"},{"title":"W grudniu wystawi\u0142em najwi\u0119ksz\u0105 w internecie laurk\u0119 Poczcie Polskiej, w styczniu trafi\u0142em do urz\u0119du przy Al. Solidarno\u015bci","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/listonosz-nie-zostawia-awizo\/","img":"https:\/\/bezprawnik.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/poczta-polska-1.jpg"},{"title":"S\u0105d potwierdzi\u0142, \"szaty Gandalfa\" powinny by\u0107 traktowane jako koc, a nie ubranie","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/sad-potwierdzil-szaty-gandalfa-byc-traktowane-jako-koc-a-ubranie\/","img":"https:\/\/bezprawnik.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/snuggie.jpg"},{"title":"Przez kilka tygodni mieli\u015bmy w Polsce odrobin\u0119 wolno\u015bci, ale drzewa okaza\u0142y si\u0119 jednak wa\u017cniejsze","url":"https:\/\/bezprawnik.pl\/drzewa-wygraly-z-wolnoscia-lex-szyszko\/","img":"https:\/\/bezprawnik.pl\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/drzewa.jpg"}]