Koszty zastępstwa procesowego 2019 w sprawach cywilnych. Ile kosztuje proces?

Wynagrodzenie prawnika za prowadzenie sprawy przed sądem ustalają strony w drodze indywidualnej umowy. Skoro jednak koszty procesu ponosi strona przegrywająca proces, ustawodawca ustanowił pewne ograniczenia co do zwracanych kosztów zastępstwa procesowego. Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego 2019? Koszty zastępstwa procesowego zostały ustalone w drodze dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, odrębne dla dwóch samorządów profesjonalnych pełnomocników. Chodzi … Czytaj dalej Koszty zastępstwa procesowego 2019 w sprawach cywilnych. Ile kosztuje proces?