Masz kredyt frankowy w Getin Noble Banku, masz zagwozdkę. Niektórzy prawnicy mówią, żeby nie spłacać

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji
Masz kredyt frankowy w Getin Noble Banku, masz zagwozdkę. Niektórzy prawnicy mówią, żeby nie spłacać

Jeśli masz kredyt frankowy w Getin Noble Banku, to według opinii jednych powinieneś go dalej normalnie spłacać. Według innych przestać.

Kredyt frankowy w Getin Noble Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że 3 października działalność Getin Noble Bank zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A. Jego właścicielem, poza BFG będzie System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. SOBK-a tworzą Alior, Millennium, Pekao. BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP i Santander.

„Dla klientów GNB nic się nie zmienia. Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory. Mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A. W tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking” poinformował BFG. Dalej czytamy, że do banku pomostowego zostały przeniesione wszystkie depozyty i kredyty w złotych.

A co z frankowymi?

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Banku. BFG informuje, że sytuacja tych kredytobiorców się nie zmienia. Mają je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków.

Innego zdania jest kancelaria Votum, która reprezentuje przed sądami 3 tysiące klientów Getin Noble Banku i przygotowała dla nich rekomendację:

„Biorąc pod uwagę kondycję banku w części nieobjętej przeniesieniem aktywów, a także treść art. 135 ust. 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zgodnie z którym w stosunku do banku w trakcie trwania przymusowej restrukturyzacji nie jest możliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego, w pełni uprawniona jest ochrona własnego interesu majątkowego. Poprzez powstrzymanie się od wykonywania zobowiązań wynikających z wadliwych czynności prawnych. Jako naturalny skutek zaistniałego stanu rzeczy należy zatem przyjąć powstrzymanie się od płatności kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych. A także udaremnienie mechanizmu ich automatycznego ściągania. W szczególności poprzez cofnięcie jakichkolwiek dyspozycji lub dostępu do środków, które mogłyby podlegać automatycznemu rozliczeniu”

– pisze w rekomendacji kancelaria.

Ochrona majątku

Votum uzasadnia swoje stanowisko jednolitą linią orzeczniczą.  Do tej pory sądy stwierdziły nieważności umów kredytu we wszystkich prawomocnie zakończonych przez kancelarię postępowaniach.  A także wskazuje na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wynika z niej, że działaniami pomocowymi są objęci klienci banku, z wyłączeniem m.in. praw majątkowych oraz roszczeń wynikających z czynności faktycznych. Prawnych lub czynów niedozwolonych dotyczących umów kredytów. Kredytów hipotecznych i pożyczek denominowanych we franku szwajcarskim (CHF) lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF). A także roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia.

BFG poinformował, że rozważa złożenie wniosków do sądów o zawieszenie toczących się postępowań. Prawnicy z Votum spodziewają, że tak właśnie się stanie. Przypominają, że  wszczęcie przymusowej restrukturyzacji nie prowadzi do umorzenia toczących się postępowań cywilnych, w których stroną jest bank. Dlatego mając na uwadze ochronę interesów swoich klientów rekomendują powstrzymanie się od dalszych spłat. A także doprowadzenie do unieważnienia umowy przed sądem. W sieci można znaleźć komentarze podzielające pogląd Votum, jak i przeciwne stanowiska. Do dalszych spłat nawołuje nie tylko BFG. Zawieszenie spłat to bardzo poważna decyzja. Nie warto jej podejmować pochopnie.

BFG uruchomił całodobową infolinię dla klientów indywidualnych pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerami +48 608 019 700 lub + 48 32 604 30 25.