Zmiany w „małym ZUS”. Co nowego dla przedsiębiorców?

Firma Dołącz do dyskusji (27)
Zmiany w „małym ZUS”. Co nowego dla przedsiębiorców?

„Mały ZUS plus” zbliża się wielkimi krokami – zmiany wchodzą w życie już od 1 lutego. Więcej przedsiębiorców będzie uprawnionych do skorzystania z ulgi w porównaniu do „małego ZUS”, jak określa się wcześniejszy program. 

Mały ZUS plus wchodzi w życie od 1 lutego. Co zmienia się względem „małego ZUS”?

Przedsiębiorcy, którzy nie czerpali zbyt dużych zysków z działalności gospodarczej, mogli wcześniej korzystać z ulg w ramach programu mały ZUS i tym samym – płacić niższe składki na ubezpieczenia. Dotychczas aby skorzystać z programu, przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie mógł przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Mały ZUS plus, który wchodzi w życie od 1 lutego, znacząco ten limit podnosi. Z nowej wersji programu będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego wyniósł nie więcej niż 120 tys. zł. Oczywiście jeśli działalność była prowadzona krócej, to limit przychodu jest wyliczany proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

Same składki w ramach małego ZUS plus będą natomiast powiązane z dochodem przedsiębiorcy, a nie, jak dotąd – wyłącznie z przychodami. To dla osób prowadzących działalność gospodarczą zdecydowanie bardziej korzystne rozwiązanie.

Od 1 lutego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w ramach programu Mały ZUS plus będzie stanowić połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Zmiana nie obejmie jednak sposobu obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Tym samym podstawa nadal będzie musiała mieścić się w przedziale od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego do 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że podstawa wymiaru składek będzie musiała mieścić się w przedziale 780 a 3136,20 zł w 2020 r. Jeśli przedsiębiorca ma natomiast problem z wyliczeniem nowej podstawy wymiaru składek, może skorzystać z kalkulatora ZUS, który jest dostępny m.in. na stronie eskladka.pl.

Mały ZUS plus od 1 lutego: co należy zrobić?

Jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi programu i chce z niego skorzystać (a nie korzysta już teraz z małego ZUS), musi zgłosić się do ZUS najpóźniej do 2 marca. W tym celu musi złożyć formularze ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Ponadto w marcu będzie musiał dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za luty. Powinien w nich zawrzeć informację o:

  • rocznym przychodzie,
  • rocznym dochodzie,
  • formach opodatkowania.

Tym samym ZUS będzie mógł zweryfikować, czy przedsiębiorca faktycznie może zostać objęty programem. Informacja o formie opodatkowania jest istotna, ponieważ przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na karcie podatkowej lub ryczałtem.

Jeśli przedsiębiorca korzysta już z programu mały ZUS, nie musi się przerejestrowywać – wystarczy, że złoży odpowiednie dokumenty rozliczeniowe – zarówno za styczeń jak i za luty.