Matura 2018 – co, gdzie, kiedy, co można wziąć ze sobą i kiedy będą wyniki? [KOMPENDIUM]

Codzienne Dołącz do dyskusji (183)
Matura 2018 – co, gdzie, kiedy, co można wziąć ze sobą i kiedy będą wyniki? [KOMPENDIUM]

Matura 2018 (która rozpoczyna się już 4 maja) to nie wszystko, ale też matura to nie bzdura. Egzamin dojrzałości to nie przeżytek, i warto go napisać dobrze. A co można wziąć ze sobą? Kiedy bedą wyniki? W jakie dni są egzaminy?

4 maja 2018 r. o godzinie 9:00 rozpoczyna się tradycyjny, majowy maraton egzaminacyjny dla absolwentów szkoły średniej. Zwolnieni z egzaminu (z poszczególnych przedmiotów) zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik. Pozostali uczniowie muszą jednak przebrnąć przez szereg egzaminów – z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. Kiedy odbędą się poszczególne egzaminy? Co można wziąć ze sobą? Kiedy możemy spodziewać się wyników? Wyjaśniamy.

Matura 2018 – harmonogram. Kiedy i o której rozpoczną się poszczególne egzaminy?

Harmonogram matury ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z komunikatem opublikowanym w sierpniu zeszłego roku, tegoroczna matura odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

matura 2018 - harmonogram

Poszczególne skróty oznaczają odpowiednio:

 • pp – program podstawowy
 • pr – program rozszerzony
 • dj – egzamin dwujęzyczny

Matura 2018 – co można wziąć ze sobą na salę egzaminacyjną?

Na salę egzaminacyjną można wziąć ze sobą wyłącznie przedmioty, które zostały dopuszczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W szczególności są to materiały i przybory pomocnicze:

 • długopis lub pióro z atramentem (tuszam) w kolorze kolorze czarnym
  • żadnych rysunków nie można wykonywać ołówkiem
  • długopis nie może być zmazywalny/ścieralny
 • kalkulator prosty (umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb) na egzaminach z przedmiotów:
  • biologia
  • chemia
  • fizyczka
  • geografia
  • informatyka
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
 • linijka na egzaminach z przedmiotów:
  • biologia
  • chemia
  • fizyczka
  • geografia
  • matematyka
 • cyrkiel na egzaminie z matematyki
 • dowód tożsamości – jest on niezbędny, aby maturzysta został wpuszczony na salą egzaminacyjną. Co do zasady powinien być to dowód osobisty.

Szkoły mają natomiast zapewnić słowniki na egzaminach z języków obcych – nie mniej niż 1 na 25 osób.

Nie można natomiast wziąć ze sobą telefonów komórkowych, smartfonów czy innych tego rodzaju urządzeń. Nie można ze sobą wciąć również jedzenia. Dozwolone są jedynie ww. przedmioty. Naruszenie zakazu skutkuje unieważnieniem egzaminu,

Matura 2018 – co z osobami niedosłyszącymi czy niedowidzącymi?

Egzamin zdają również osoby niewidzące czy niesłyszące. Co do zasady urządzenia pomagające w zdaniu egzaminu maturalnego zapewnia takim osobom szkoła, jednak w dwóch wypadkach również zdający mogą wziąć ze sobą odpowiednie sprzęty. Chodzi tu o:

 • osoby słabosłyszące – odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane)
 • osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) – słownik dwujęzyczny (polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i języków obcych nowożytnych)

O tym, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne, informuje zdających dyrektor szkoły.

Matura 2018 – kiedy wyniki? Co z poprawką?

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca 2018 roku. Dla tych abiturientów, którym nie poszło, 21-22 sierpnia odbędzie się sesja poprawkowa. Będą do niej mogli przystąpić ci uczniowie, którzy oblali jeden przedmiot w części pisemnej lub ustnej. Przypominamy, że do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów.