To, że złożysz wniosek o interpretację do fiskusa nie oznacza, że dostaniesz odpowiedź, i MF przyznaje to wprost

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (303)
To, że złożysz wniosek o interpretację do fiskusa nie oznacza, że dostaniesz odpowiedź, i MF przyznaje to wprost

Wydawałoby się, że złożenie wniosku o interpretację indywidualną powinno zawsze spotkać się z pozytywną odpowiedzią fiskusa. Tyle, że okazuje się, że właśnie niekoniecznie – fiskus sam przyznaje, że nie w każdej sytuacji wyda interpretację. Będzie unikał tego na przykład w momencie, gdy uzna, że interpretacja prowadziłaby do unikania opodatkowania. Ale nie tylko wtedy. 

Odmowa wydania interpretacji indywidualnej

Ministerstwo Finansów przyznaje, że może się zdarzyć, że nastąpi odmowa wydania interpretacji indywidualnej. Powodem odmowy ze strony fiskusa jest uzasadnione przypuszczenie, że w stanie faktycznym przedstawionym przez przedsiębiorcę lub w zdarzeniu przyszłym może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Jednocześnie MF zaznacza, że odmowy zdarzają się stosunkowo rzadko – tylko ok. 2 proc. złożonych przez przedsiębiorców wniosków spotyka się z brakiem pozytywnej odpowiedzi. Wnioskodawca jednak, jeśli będzie chciał, może złożyć zażalenie na odmowę wydania interpretacji, a w momencie gdy to nie podziała – skargę do sądu administracyjnego.

Odmowa jest możliwa także z innych przyczyn

Podatnicy powinni jednak mieć na uwadze fakt, że odmowa wydania interpretacji indywidualnej może mieć też miejsce z innych przyczyn. MF wymienia szereg sytuacji, w których wnioskodawca może zapomnieć o pozytywnej odpowiedzi ze strony fiskusa. Przede wszystkim dzieje się tak w momencie, gdy wnioskodawca po prostu nie posiada statusu zainteresowanego. Podobnie jest w momencie, gdy złożone zapytanie w dużej mierze (lub w ogóle) nie dotyczy prawa podatkowego. Fiskus nie pomoże też, jeśli podatnik pyta o interpretację definicji ustawowej. Wnioskodawcy powinni też zdawać sobie sprawę z faktu, że skarbówka dokonuje wykładni przepisu prawa materialnego, a nie interpretuje dany stan faktyczny. Odmowa wydania interpretacji indywidualnej będzie mieć też miejsce wtedy, gdy wniosek dotyczył tych przepisów prawa podatkowego, które regulują właściwość i uprawnienia organów podatkowych.

Spada liczba odmów, ponieważ… spada zainteresowanie przedsiębiorców indywidualnymi interpretacjami podatkowymi

MF podkreśla, że liczba odmów maleje. Problem polega jednak na tym, że to niezbyt trudne, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że przedsiębiorcy po prostu coraz rzadziej zwracają się do fiskusa. Ma na to wpływ chociażby respektowanie interpretacji podatkowych przez skarbówkę, a właściwie – brak tego respektowania.