Przedsiębiorca gorszy od pracownika? Kontrowersyjne stanowisko fiskusa dotyczące wliczania wydatku na okulary w koszty firmowe

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (224)
Przedsiębiorca gorszy od pracownika? Kontrowersyjne stanowisko fiskusa dotyczące wliczania wydatku na okulary w koszty firmowe

Wielu przedsiębiorców bez okularów korekcyjnych nie jest w stanie prowadzić swojej działalności. I to zwłaszcza, jeśli większość czasu spędzają przy komputerze lub ich wada wzroku jest poważna, a bez okularów widzą tylko rozmazany obraz. Czy w takim razie można wliczyć wydatek na okulary w koszty firmy, czyli koszty uzyskania przychodu?

Czy można wrzucić okulary w koszty firmy?

W koszty uzyskania przychodu można wliczać wydatki na zakup towarów i usług, które mają albo zabezpieczyć obecny przychód firmy, albo – najlepiej – zwiększyć go. Wydatek musi mieć zatem określony cel i być dodatkowo bezpośrednio związany z przedmiotem działalności gospodarczej.

Nie zawsze jednak określenie, czy coś wlicza się w koszty uzyskania przychodu, czy też nie, jest takie proste. Na przykład problem dotyczy nierzadko sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność we własnym mieszkaniu – koszty prowadzenia firmy w mieszkaniu będą różnić się np. w zależności od tego, czy przedsiębiorca przyjmuje w nim klientów i kontrahentów, czy też nie. Jeśli tak – prawdopodobnie więcej wydatków będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Przykładem może być zakup stolika kawowego i kanapy do pokoju, w którym przyjmowani są klienci. Kłopoty sprawia często również kwalifikacja wydatków na dokształcanie czy na zakup przedmiotów potrzebnych w działalności zawodowego influencera czy youtubera.

Zakup okularów korekcyjnych to jednak kolejny wydatek, który budzi liczne wątpliwości przedsiębiorców. Należy bowiem w pierwszej kolejności rozróżnić, czy przedsiębiorca kupuje okulary dla siebie, czy też dla swojego pracownika.

Okulary korekcyjne – można wliczyć w koszty firmy, jeśli są to okulary dla pracownika

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary korekcyjne pracownikom, którzy w pracy korzystają z monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy lub tym, którzy mają odpowiednie zaświadczenie od lekarza (badanie wykryło u nich wadę wzroku). W takich przypadkach pracodawca, który zakupi okulary korekcyjne dla pracownika, może wliczyć taki wydatek w koszty firmy.

Co jednak ciekawe – sytuacja zmienia się, jeśli chodzi o okulary korekcyjne dla samego przedsiębiorcy. W tym przypadku fiskus nie jest już tak łaskawy. Jego zdaniem zakup okularów korekcyjnych to wydatek osobisty. I to nawet jeżeli okulary są niezbędne, by przedsiębiorca mógł wykonywać czynności wchodzące w zakres jego działalności. Dodatkowo organy podatkowe uważają, że wydatek na okulary ma na celu ochronę zdrowia. I zdaniem fiskusa nie ma nic wspólnego z prowadzeniem firmy.

Co ciekawe, fiskus potwierdza również, że jego zdaniem okulary korekcyjne nie mają żadnego wpływu na zabezpieczenie lub zwiększenie przychodów prowadzonej działalności (mimo że bez nich przedsiębiorca nie mógłby wykonywać czynności, które ten przychód mu zapewniają). Kolejne interpretacje indywidualne są w tej kwestii niemal takie same.

A co z soczewkami?

Przedsiębiorcy – co w takiej sytuacji wydaje się logiczne – nie mogą wliczyć w koszty uzyskania przychodu także zakupu soczewek. Podobnie jak zakup okularów, organy podatkowe uważają to za wydatek osobisty. Jeśli chodzi natomiast o soczewki dla pracowników, wydaje się, że fiskus zaakceptuje ten wydatek jako koszt firmowy. Tyle że pod jednym warunkiem – gdy pracownik z jakiegoś powodu nie może nosić okularów korekcyjnych i jest to poświadczone przez lekarza.