Na co można wydać pieniądze z subwencji z Tarczy Finansowej?

Firma Dołącz do dyskusji (120)
Na co można wydać pieniądze z subwencji z Tarczy Finansowej?

Pieniądze z subwencji z Tarczy Finansowej mogą być dużą pomocą. Zarówno dla przedsiębiorców przeżywających trudne chwile w związku z koronawirusem, jak i pośrednio dla pracowników obawiających się utraty miejsc pracy. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z tej pomocy obwarowane jest wieloma warunkami. Dofinansowanie nie może być wydatkowane w dowolny sposób, a środki przeznaczone na ten cel powoli maleją.

Na co można przeznaczyć pieniądze z subwencji z Tarczy?

Według regulaminu dostępnego na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju środki otrzymane w ramach Tarczy Finansowej możemy wydać tylko na ściśle określone cele. Przede wszystkim jest to:

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu

Ponadto za pomocą środków z subwencji przedsiębiorca może przedterminowo spłacić kredyt. Musi jednak pamiętać, że kwota spłaty kredytu nie może być wyższa niż 25% otrzymanej kwoty dofinansowania.  Co ważne – pieniędzmi z subwencji przedsiębiorca nie może płacić ani sobie ani jakimkolwiek powiązanym z nim osobom lub podmiotom.

Pieniądze z subwencji z Tarczy – czy ich wydatkowanie podlega kontroli?

Państwowy Fundusz Rozwoju ma prawo do prowadzenia ewidencji przedsiębiorców i otrzymanego przez nich dofinansowania. Może także monitorować zarówno proces udzielania jak i wykorzystywania przez przedsiębiorców otrzymanych dotacji. Ma to zapobiegać nadużyciom. To jak przedsiębiorca wydatkuje pieniądze z subwencji z Tarczy podlega ścisłej kontroli i raportowaniu. Zgodnie z regulaminem PFR może zasięgać informacji na ten temat:

między innymi z KIR, Bankami, instytucjami finansowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ministrem Rozwoju, Ministrem Finansów, Krajowym Rejestrem Sądowym i sądami powszechnymi oraz pozyskiwać informacje od tych instytucji i organów w zakresie dopuszczanym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Przedsiębiorca ubiegając się o dotację musi pamiętać zatem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, pieniądze z subwencji z Tarczy nie mogą być wydatkowane w dowolny sposób. Po drugie, wydatkowanie tych środków podlega kontroli – zarówno ze strony PFR jak i szeregu innych podmiotów.

Pieniądze z subwencji z Tarczy – czy wystarczy dla wszystkich?

Pula środków nie jest nieograniczona, a ze względu na dużą popularność tego rozwiązania szybko się kurczy. Pieniądze z subwencji z Tarczy Finansowej będą wypłacane maksymalnie do momentu wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na ten cel. Jednak istotną kwestią jest możliwość zakończenia udzielania wsparcia w dowolnym momencie, nawet jeśli wszystkie środki nie zostały wykorzystane. Może stać się tak np. w sytuacji odwołania stanu epidemii. Zarówno w sytuacji wykorzystania wszystkich środków jak i wcześniejszego zakończenia programu przedsiębiorca, który złożył wniosek a nie otrzymał jeszcze środków – nie ma prawa do roszczenia o wypłatę dofinansowania. Podobnie jest w przypadku odwołań. Jak pisalismy w artykule opisującym jak się odwołać od odmownej decyzji dotyczącej przyznania subwencji finansowej z Tarczy , nawet jeśli przedsiębiorca otrzymał negatywną decyzję, ma prawo do odwołania i ewentualnego otrzymania dofinansowania. Jeśli pieniądze z Tarczy skończą się przed rozpatrzeniem odwołania lub program zostanie wcześniej zakończony – nie będzie to jednak możliwe.

Nasz rząd patrzy z optymizmem w przyszłość i opisuje walkę z koronowirusem jako przynoszącą sukcesy. Możemy zatem spodziewać się, że już wkrótce zniesie stan epidemii. Dlatego jeśli chcemy skorzystać z pomocy należy spieszyć się z przygotowaniem dokumentacji.