Mechanicy, kierowcy, ogrodnicy, elektrycy. MEN publikuje listę zapotrzebowania na rynku pracy

Praca Dołącz do dyskusji (119)
Mechanicy, kierowcy, ogrodnicy, elektrycy. MEN publikuje listę zapotrzebowania na rynku pracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę najbardziej pożądanych zawodów na krajowym rynku pracy w najbliższych latach. Lista, jak nietrudno zgadnąć, dotyczy głównie zawodów technicznych.

Najbardziej pożądane zawody

MEN co roku publikuje listę najbardziej pożądanych zawodów. Prognozy dotyczą „zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego” i powiązane są z planami dofinansowania szkół branżowych. Szkoły, które kształcą we wskazanych kierunkach, otrzymają większe dofinansowanie z ministerstwa.

Tegoroczna prognoza wskazuje na 24 przyszłościowe zawody, które cieszyć się będą największym zapotrzebowaniem. Zdaniem opracowujących raport, to właśnie te zawody będą miały przyszłość na rynku pracy. Wśród pozycji na liście znalazły się, jak nietrudno zgadnąć, głównie zawody techniczne, takie jak:

 • automatyk,
 • elektromechanik,
 • kierowca mechanik,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 • murarz-tynkarz,
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • ślusarz, technik automatyk,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik budowy dróg,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 • technik elektronik, technik elektryk,
 • elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik mechanik,
 • elektronik,
 • technik mechatronik,
 • technik programista,
 • mechatronik,
 • technik spawalnictwa,
 • technik transportu kolejowego.

Przyszłościowe zawody w Polsce

Tak przedstawia się zapotrzebowanie, jakie będziemy mogli obserwować na rynku pracy w najbliższych latach w skali kraju, MEN uwzględnił również zapotrzebowanie ze względu na poszczególne województwa. Dla przykładu w województwie mazowieckim lista zawiera aż 89 pozycji, wśród wymienianych zawodów znalazły się również te lekko zapomniane jak kuśnierz, czy krawiec. Są również zawody, których popularność nie spada od kilku lat:

 • technik przemysłu metalurgicznego,
 • technik przemysłu mody,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik technologii chemicznej, żywienia i usług gastronomicznych.

Umiarkowane zapotrzebowanie na terenie województwa można natomiast będzie odnotować w stosunku do zawodów takich jak:

 • technik agrobiznesu,
 • technik handlowiec,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • technik ogrodnik, rolnik,
 • technik papiernictwa.

Według szacunków w skali kraju technika i szkoły branżowe wybiera obecnie 54 procent uczniów. Utrzymuje się więc tendencja wzrostowa. W poprzednim roku – 2018 naukę w technikum i szkole branżowej rozpoczęło 55 procent uczniów.