„Sądy bronią komorników, bo większość skarg nie jest uwzględnianych” – czy faktycznie komornicy są bezbłędni?

Prawie każdą czynność komornika sądowego – np. zajęcie ruchomości – można zaskarżyć. Choć każdego roku składa się kilkadziesiąt tysięcy skarg na czynności komorników, tylko niewielki odsetek z nich jest uwzględniany. Z czego to wynika? Czy komornicy faktycznie są bezbłędni? Wyjaśniamy. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje szereg sposobów na odwołanie się od decyzji podejmowanych w toku postępowania … Czytaj dalej „Sądy bronią komorników, bo większość skarg nie jest uwzględnianych” – czy faktycznie komornicy są bezbłędni?