Spłaciłeś pożyczkę przed terminem? Sprawdź czy nie przedawnia się Twoje roszczenie o zwrot części kosztów

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji (306)
Spłaciłeś pożyczkę przed terminem? Sprawdź czy nie przedawnia się Twoje roszczenie o zwrot części kosztów

W grudniu minie 10 lat obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim. To ona nałożyła na firmy pożyczkowe i banki obowiązek zwrotu części kosztów spłaconych przed terminem pożyczek i kredytów. Dopiero jednak wyrok TSUE z 2019 roku i groźba nałożenia kar przez UOKiK sprawiły, że klienci zaczęli odzyskiwać pieniądze. Niestety wielu z nich, jeśli się nie pospieszy, nie odzyska pieniędzy z powodu przedawnienia. Sprawdź kiedy przedawni się Twoje roszczenie.

Sprawdź kiedy przedawni się Twoje roszczenie

Przed przedawnieniem ostrzega Rzecznik Finansowy. Skargi klientów, którzy nie mogli doczekać się zwrotu części opłat i prowizji albo otrzymywali ten zwrot, ale w zaniżonej kwocie liczy on w tysiącach. Już 18 grudnia 2021 roku minie 10 lat, odkąd zaczęła obowiązywać ustawa, dająca podstawę do korzystnego dla klientów rozliczania spłaconych przed terminem pożyczek. Dla umów zawieranych w pierwszych latach obowiązywania ustawy termin przedawnienia wynosi 10 lat.

„To ważna informacja dla wszystkich, którzy zaciągnęli kredyt konsumencki po wejściu w życie ustawy. A następnie spłacili go przed terminem. Żeby ułatwić klientom dochodzenie ich roszczeń, postanowiliśmy rozszerzyć funkcjonalność uruchomionego w październiku 2020 roku kalkulatora.  Dodano dokładne określenie terminu przedawnienia roszczeń” wyjaśnia dr hab. Jakub Szczerbowski, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Kalkulator pomoże też w ustaleniu kwoty, którą bank czy firma pożyczkowa powinni zwrócić klientowi. Instytucja finansowa na rozliczenie kredytu ma 14 dni od dnia, w którym klient przedwcześnie go spłacił. Kalkulator wyliczy też odsetki, jakich klient może się domagać za zwrot pieniędzy po terminie. Jeśli uległy przedawnieniu, to i o tym kalkulator go poinformuje.

Różne okresy przedawnienia

Sprawę komplikuje też fakt, że nie wszystkie roszczenia przedawniają się po 10 latach. Dziesięcioletni termin przedawnienia ma zastosowanie do roszczeń wynikających z wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, dokonanej między 18 grudnia 2011 roku, a 8 lipca 2018 roku. Od 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy. Termin przedawnienia skróciły do 6 lat. Czyli ty osobom, które spłaciły przedterminowo swój dług po 9 lipca 2018 roku, roszczenie wobec banku czy firmy pożyczkowej przedawni się po 6 latach.

Niedawno pisaliśmy, że na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta można również znaleźć kalkulator kredytowy. Pomaga w wyliczeniu orientacyjnej kwoty, która powinna wrócić na konto klienta. Można tam też znaleźć formularz reklamacyjny. Warto z tych narzędzi skorzystać i odzyskać swoje pieniądze.