Tag:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Gdy pracownik zwalnia się z pracy, zwykle obowiązuje go okres wypowiedzenia. Istnieją jednak przypadki, w których zwolnienie może nastąpić natychmiastowo
Joanna Majkowska Praca 5 interakcji
Pracownik też może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeśli jednak zrobi to bezpodstawnie, zapłaci odszkodowanie
Joanna Majkowska Praca 80 interakcji
Najczęstszą przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego jest naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, ale powody rozwiązania umowy mogą być także inne
Joanna Majkowska Prawo
Pracownik nie może „oficjalnie” porzucić pracy. Nawet jeżeli to zrobi, to umowę rozwiązuje z nim pracodawca
Patryk Wieczyński Firma 64 interakcje
Jeśli pracodawca chce rozwiązać umowę, musi spełnić wiele wymogów formalnych. W przeciwnym razie pracownik może się odwołać do sądu pracy
Joanna Majkowska Praca 378 interakcji
Nie tylko nieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy uzasadnia zwolnienie. Kiedy jeszcze pracodawca może rozwiązać umowę z powodu nieobecności?
Joanna Majkowska Praca 647 interakcji
Choroba pracownika a zwolnienie z pracy. Jak pandemia wpłynie na możliwość zwolnienia z powodu długotrwałej absencji
Justyna Bieniek Praca 53 interakcje
Przesłanie e-maila na prywatną pocztę może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych
Joanna Majkowska Praca 19 interakcji
Kiedy używanie służbowego sprzętu w celach prywatnych może grozić zwolnieniem dyscyplinarnym?
Joanna Majkowska Praca 67 interakcji
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika nie wymaga uzasadnienia, ale konieczne jest spełnienie innych obowiązków. Jak zrobić to prawidłowo?
Joanna Majkowska Praca 181 interakcji
Pracodawca na kwarantannie może nie tylko wydawać polecenia służbowe, ale nawet rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę
Joanna Majkowska Praca 251 interakcji
Zwolnienie pracownika z powodu braku kwalifikacji nie zawsze jest możliwe – czasem pracodawca musi zapewnić mu dodatkowe szkolenie
Joanna Majkowska Praca 91 interakcji