Dzięki oddawaniu krwi można jeździć taniej pociągami. Ulga jest spora i przysługuje każdemu, kto oddał w pandemii krew trzy razy

Codzienne Społeczeństwo dołącz do dyskusji (115) 31.10.2021
Dzięki oddawaniu krwi można jeździć taniej pociągami. Ulga jest spora i przysługuje każdemu, kto oddał w pandemii krew trzy razy

Patryk Wieczyński

Oddawanie krwi jest bardzo istotne. Zwłaszcza że wciąż nie da się jej zastąpić i aby jej nie zabrakło, muszą znaleźć się osoby chętny, by zostać krwiodawcą. Państwo próbuje więc zachęcać jak najwięcej osób do dzielenia się krwią. W czasie pandemii dodano kilka nowych uprawnień. Jedno z nich to ulga na przejazdy dla krwiodawców.

Kiedy pojawiła się pandemia, wzrosło zapotrzebowanie na krew. Zwłaszcza gdy początkowo myślano, że leczenie osoczem będzie miało sens. Dziś już wiadomo, że taki sposób leczenia nie jest zbyt skuteczny, ale i tak warto oddawać krew, która potrzebna jest w wielu innych przypadkach.

Ulga na przejazdy dla krwiodawców może zainteresować zwłaszcza tych, którzy jeżdżą koleją

Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 wprowadziła nowe ulgi dla osób oddających krew. Oprócz dwóch dni wolnego, zamiast jednego, które przysługują krwiodawcy, a o czym pisaliśmy już wcześniej, skorzystać można też z ulgi na przejazdy.

Mówi o tym art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19:
Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
– na podstawie biletów jednorazowych.

Oznacza to, że każdy, kto oddał krew minimum trzy razy podczas stanu ogłoszenia pandemii, może jeździć pociągami i autobusami, korzystając z ulgi w wysokości 33%. W momencie pisania tego artykułu tacy przewoźnicy jak PolRegio czy PKP Intercity faktycznie zezwalają na skorzystanie z tego typu uprawnienia. Wystarczy je wybrać podczas kupowania biletu.

ulga na przejazdy dla krwiodawców
Ulga na przejazdy dla krwiodawców widoczna na stronie PolRegio

Warto jednak zauważyć, że ulga ta przysługuje także na bilety 1 klasy, jednak wtedy musimy dopłacić różnicę między należnością za pełnoprawny przejazd w klasie 1, a to ile byśmy zapłacili za przejazd w klasie 2. Faktyczny rabat nalicza się więc tylko od ceny, jaką byśmy zapłacili za klasę 2.

Przykładowo:
– Normalna cena biletu za przejazd w klasie 2 – 50,00 zł
– Dopłata za przejazd w klasie 1 – 20,00 zł

Przy korzystaniu z ulgi otrzymamy rabat w wysokości 33% z kwoty 50,00 zł, czyli 16,50 zł.
Zapłacimy więc:
33,50 zł za przejazd w 2 klasie,
53,50 zł za przejazd w 1 klasie (33,50 zł + 20,00 zł = 53,50zł)

Zanim wyruszymy w podróż pociągiem, czeka nas wycieczka do punktu krwiodawstwa po zaświadczenie. Bez niego ulga jest nieważna

Niestety, aby osoba sprawdzająca nasz bilet podczas podróży wiedziała, że faktycznie jesteśmy uprawnieni do skorzystania z ulgi w wysokości 33%, nie wystarczy zwykła książeczka honorowego dawcy krwi, gdzie mamy podstemplowane kolejne donacje.

ulga na przejazdy dla krwiodawców
Ulga na przejazdy dla krwiodawców widoczna na stronie Intercity

Przed podróżą musimy uzyskać zaświadczenie od punktu krwiodawstwa, gdzie będzie wypisane, że faktycznie oddaliśmy trzykrotnie krew podczas stanu pandemii. To, co musi zawierać taki kwitek, reguluje ustawa:

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi;
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Oznacza to, że musimy o to zadbać wcześniej. Warto jednak pamiętać, że takie zaświadczenie jest ważne sześć miesięcy. Jako że nie wiadomo jak długo pozostanie jeszcze ogłoszony stan pandemii, to osoba, która korzystać będzie z tego typu zaświadczenia, musi mieć z tyłu głowy, kiedy kończy mu się termin takiego uprawnienia, by albo uzyskać kolejne, albo po jego upływie przestać korzystać ze zniżek.