W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć koszt znacznie większej ilości produktów i usług, niż mogłoby się wydawać

Podatki Prawo Środowisko Dołącz do dyskusji (329)
W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć koszt znacznie większej ilości produktów i usług, niż mogłoby się wydawać

Ulga termomodernizacyjna ma za zadanie wspierać obywateli w remontowaniu swoich domów tak, by te mogły korzystać z mniejszej ilości energii do ogrzewania lub by były ogrzewane w bardziej ekologiczny sposób. W deklaracjach składanych w 2021 roku ulga termomodernizacyjna będzie rozliczana za rok 2020. Ile można zyskać i co można odliczyć?

Z odliczenia nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dopiero budują swój dom

Głównym pytaniem, jakie stawiają sobie podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z danej ulgi, to czy ich wydatki mieszczą się w definicjach przyjętych przez Ministerstwo Finansów. A te określają, że przedsięwzięciem termomodernizacyjnym może być:

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co jednak najbardziej istotne, z ulgi skorzystać można tylko na budynki, które już są wybudowane. Jeżeli więc ktoś akurat jest w trakcie budowy domu i chciałby odliczyć wydatki np. na fotowoltaikę, to nie ma możliwości tego uczynić. Chyba, że taka termomodernizację zorganizuje już po tym, jak zgodnie ze wszelkimi przepisami dom zostanie uznany za wybudowany.

Trzy lata na skończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne często są bardzo kosztowne i długotrwałe, z tego względu nie trzeba ich zaczynać i kończyć w jednym roku. Podatnik ma trzy kolejne lata, licząc od końca roku, kiedy poniesiony został pierwszy wydatek, by móc odliczyć w ramach ulgi wszystkie poniesione koszty.

Przykładowo, jeżeli jakieś przedsięwzięcie zacznie się w czerwcu 2019 roku, to aby wszystkie wydatki z nią związane mogły być ujęte w ramach ulgi, musi ono się zakończyć do końca 2022 roku.

Ulga termomodernizacyjna może dotyczyć tylko wydatków ujętych w załączniku Ministerstwa

Oczywistym jest, że nie można odliczyć wszystkiego, co tylko by się chciało i co podatnik uzna za termomodernizację. Wszelkie wydatki, jakie mogą zostać ujęte w uldze termomodernizacyjnej, są zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Poz. 2489).

Każdy, kto chce skorzystać z odliczenia, powinien zapoznać się z wyżej wymienionym załącznikiem. Znajduje się tam bowiem cały katalog materiałów i usług. Mamy tam więc wszelkie pompy ciepła, kotły czy ogniwa fotowoltaiczne. Jest też informacja, że można rozliczać koszt związany z wymianą okien czy drzwi balkonowych na nowe, bardziej energooszczędne. Przy czym warto tutaj przypomnieć informację zawartą w objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów, że odliczeniu podlega wymiana całych okien. Jeżeli komuś zbije się szyba i zakupi on nową, do okna, które już posiada, to nie wlicza się w ulgę.

Z usług odliczyć można chociażby wykonanie audytu energetycznego, który nie jest jednak konieczny, by starać się o odliczenie. Są tam za to wszelkie usługi związane z montażem materiałów wymienionych powyżej.

Jakie dokumenty trzeba mieć by skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Wszelkie odliczenia muszą opierać się o faktury VAT wystawione przez podmiot, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. To o tyle istotne, że wszelkie rachunki na wydatki, nawet jeżeli faktycznie związane z termomodernizacją, nie wchodzą w grę.

Odliczać można tylko faktury i to te wystawione przez czynnych podatników VAT. Podatnik w PIT/O, gdzie należy dokonać odliczeń, wskazuje kwotę brutto, chyba, że z innych przepisów wychodzi, że mógł sobie ten podatek odliczyć. Wtedy wskazuje kwotę netto.

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze a ulga termomodernizacyjna

Jeżeli ktoś na wydatki związane np. z zakupem pieca otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, np. w ramach programu Czyste Powietrze, to w odliczeniach związanych z ulgą termomodernizacyjną ująć może tylko te wydatki, które nie zostały ujęte w ramach dofinansowania. Ogólnie zasada jest taka, że nie można w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć wydatków, na które otrzymaliśmy finansowanie od państwa.

Nie ma natomiast problemu, by wydatki na termomodernizację były kredytowane przez bank czy sprzedawane na raty. Wtedy dane wydatki jak najbardziej można odliczyć, ponieważ w tym wypadku źródło finansowania nie interesuje Ministerstwo Finansów i nie stanowi wykluczenia z ulgi.

Maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej to 53 tysiące

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych i odnosi się to do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Przy czym jest to kwota przypadająca na jednego podatnika. Jeżeli mamy do czynienia z małżeństwem, to każde z nich posiada swój limit 53 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że odliczać można jedynie faktury wystawione na danego podatnika.

Oznacza to, że jeżeli na fakturze są dane męża, to żona nie może ująć tej kwoty w swoim odliczeniu od podatku. Aby to zrobić, faktury muszą być wystawione na jej dane.

W przypadku gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika, to nadwyżkę może on przenieść na kolejny rok. Na jej rozliczenie ma sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy poniesiono pierwszy wydatek.

W 2021 roku rozliczana jest ulga termomodernizacyjna za wydatki poniesione w 2020 roku i wcześniej

Warto też zauważyć, że ulga termomodernizacyjna zmniejsza nie podatek, a podstawę opodatkowania. Oznacza to, że wydatek rzędu 20 000 złotych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, pozwoli na zwrot podatku w wysokości 3 400 złotych dla osoby rozliczającej się w ramach pierwszego, 17% progu podatkowego.

Aby skorzystać z ulgi na deklaracji rocznej, należy do standardowego PIT-a dołączyć PIT/O. To „O” na końcu nie wzięło się z niczego, ponieważ oznacza „Odliczenia”. Właśnie na tym druku możemy wpisać przysługujące nam ulgi na internet, ulgę na dziecko, ulgę rehabilitacyjną, czy właśnie ulgę termomodernizacyjną. Na druku dotyczącym roku 2020 koszty związane z ulgą termomodernizacyjną należy wpisać w pozycję 31 lub 32, w zależności czy dotyczą podatnika czy małżonka podatnika. Tak wyliczona kwota powinna zostać przeniesiona do głównej deklaracji i o tyle pomniejszyć kwotę opodatkowania.