Urlop macierzyński przysługuje nawet w sytuacji, gdy kobieta straciła ciążę

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji (33)
Urlop macierzyński przysługuje nawet w sytuacji, gdy kobieta straciła ciążę
Kobieta, która straciła ciążę, ma prawo nie tylko do zasiłku pogrzebowego. Urlop macierzyński przysługuje bowiem także po – odpowiednio późnym – poronieniu. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Jeśli w trakcie ciąży doszło do późnego poronienia, czyli tak zwanego urodzenia martwego, kobiecie przysługuje kilka przywilejów. W tym trudnym czasie mogą otrzymać nie tylko zasiłek pogrzebowy, ale i urlop oraz zasiłek macierzyński.

Niezbędne dokumenty

Urodzenie martwe to poronienie po 22 tygodniu ciąży. Problem leży jednak nie w przepisach Kodeksu pracy, a w konieczności zdobycia aktu urodzenia dziecka. Szpital (a konkretnie lekarz, położna lub inna uprawniona osoba) wypełnia kartę martwego urodzenia, którą przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego. Ten z kolei wydaje akt urodzenia. Musi on zawierać płeć dziecka, więc dopiero po jej wykształceniu kobiecie przysługuje urlop. Przyjmuje się dlatego, że dopiero poronienie po 22 tygodniu ciąży upoważnia do urlopu macierzyńskiego. To akt urodzenia stanowi podstawę do uzyskania urlopu macierzyńskiego. Na dokument trzeba poczekać – w tym czasie kobieta może skorzystać z zasiłku chorobowego.

Co ważne, Kodeks pracy nie określa, czym jest urodzenie martwego dziecka. Precyzuje to dopiero rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Urlop macierzyński po poronieniu

Zajrzyjmy do Kodeksu pracy, artykuł 1801.

§ 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

Urlop macierzyński po poronieniu jest skrócony. Wiele kobiet wybiera urlop chorobowy, choć trwa krócej. Skrócony urlop macierzyński trwa 56 dni. Liczy się go od dnia poronienia i jest całkowicie płatny. Jak określa ustawa, nie może trwać krócej niż tydzień. Po przedstawieniu aktu urodzenia pracodawca ma obowiązek przyznania urlopu.

Zasiłek pogrzebowy

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie zasiłku pogrzebowego, rodzic może bowiem chcieć zorganizować pochówek utraconemu dziecku. W tym wypadku wystarczy karta zgonu, opcjonalnie karta martwego urodzenia. Karta zgonu nie upoważnia do urlopu macierzyńskiego, ale pozwala na uzyskanie zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł. Z dokumentem należy udać się do zarządu cmentarza i domu pogrzebowego. W przypadku osób wierzących możliwa jest pełna ceremonia dla dzieci nieochrzczonych.

Zasiłek wypłacany jest już po pogrzebie, a wniosek należy złożyć w ciągu roku od pochówku. Jeśli rodzicowi zależy na rejestracji nienarodzonego dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie udało się określić płci dziecka, zasiłek pogrzebowy może pomóc w sfinansowaniu badań genetycznych.

Utrata wyczekiwanego dziecka jest doświadczeniem tragicznym. Urlop może jednak pozwolić na spokojniejsze przeżycie pierwszego etapu żałoby, a zasiłek pogrzebowy pozwala na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem.