Trzy warunki by otrzymać wsparcie w ramach Rodzina 500 Plus

Gorące tematy Państwo Rodzina Dołącz do dyskusji (186)
Trzy warunki by otrzymać wsparcie w ramach Rodzina 500 Plus

Program „rodzina 500 plus” ruszył z hukiem. Pierwszego dnia samą drogą elektroniczną złożono 100 000 wniosków o wypłatę świadczenia. Z pewnością jednak wiele osób uprawnionych do otrzymania rządowego wsparcia jeszcze tego nie zrobiła, dlatego redakcja Bezprawnika pokrótce przypomina, jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać 500 zł miesięcznie na swoje dzieci

Po pierwsze – „dziecko”

Skoro hasłem programu „Rodzina 500 plus” jest zwrot „500 zł na dziecko”, to ustalmy najpierw, co należy rozumieć jako „dziecko”. Sytuacja na pewno nie wymaga wyjaśnień w klasycznej sytuacji: mama, tata i ich biologiczne dziecko lub dzieci. Ale rzeczywistość bywa dużo bardziej skomplikowana. Program jednak to uwzględnia. Świadczeniem objęte są bowiem dzieci wychowywane zarówno przez samotnych rodziców, jak i w ramach związków niesformalizowanych. Do rodziny wliczane są również dzieci rodziców, pochodzące z poprzednich związków (tzw. patchworkowe rodziny). Również biologiczne pochodzenie dzieci nie jest brane pod uwagę: dzieci adoptowane również otrzymają świadczenie.

Po drugie – „dochód”

Niezależnie od tego, czy PiS szedł do wyborów z hasłem „500 zł na każde dziecko” czy „500 zł na (prawie) każde dziecko”, ostateczna wersja programu przewiduje zróżnicowanie zasad przyznawania świadczenia w zależności od kryterium dochodowego na członka rodziny. Co do zasady, świadczenie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko – bez względu na wysokość dochodów. Dochody mają jednak znaczenie, jeśli 500 zł ma być wypłacane również na pierwsze albo jedyne dziecko. Wówczas należy wykazać, że dochód na członka rodziny jest mniejszy niż 800 zł netto. Oznacza to, że trzyosobowa rodzina (rodzice i dziecko) otrzymają wsparcie, jeśli łączne dochody nie przekroczą 2400 zł netto miesięcznie. Jeśli co najmniej jedno z dzieci jest niepełnosprawne, próg 800 zł netto miesięcznie ulega podwyższeniu do 1200 zł netto.

Świadczenie jest wypłacane do 18 roku życia. Jeśli rodzina posiada dwójkę (lub więcej) dzieci, a najstarsze z nich przekroczyło próg 18 lat, to do 25 roku życia jest ono uwzględniane przy obliczaniu dochody na członka rodziny. Na przykład: czteroosobowa rodzina (rodzice, dwójka dzieci, w tym jedno 19 letnie) może otrzymać wsparcie na jedno dziecko – to młodsze – jeśli łączne dochody nie przekraczają 3200 zł netto.

Niezwykle istotne jest, że pomoc w ramach programu 500 plus nie zwiększa dochodów uwzględnianych przez inne programy pomocowe, jak świadczenia rodzinne czy alimentacyjne.

Po trzecie – „nie otrzymujesz podobnych świadczeń poza Polską”

Jeśli rodzina jest objęta podobnym programem w innym państwie Unii Europejskiej, świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” nie przysługuje. Gmina jest o tym fakcie informowana przez organy innego państwa za pośrednictwem urzędów marszałkowskich.

Jeśli masz wątpliwości, czy spełniasz wszystkie kryteria do otrzymania wsparcia 500 zł na dziecko, skontaktuj się z naszymi prawnikami pod adresem kontakt@bezprawnik.pl. Koszt porady już od 49 zł brutto.