Wraca Inspekcja Robotniczo-Chłopska. Pod inną nazwą, ale cel jest ten sam. Tropić spekulantów

Wraca Inspekcja Robotniczo-Chłopska. Tak zwaną IRCH-ę PZPR powołał do życia w 1984 roku. Jej zadaniem było tropienie spekulantów, których obwiniano za puste pułki i pokątną sprzedaż po zawyżonych cenach niedostępnych towarów. Problemu pustych półek IRCH-a nie rozwiązała. Przeszła do historii w 1989 roku. Pomysł wrócił. Tym razem to Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje się, … Czytaj dalej Wraca Inspekcja Robotniczo-Chłopska. Pod inną nazwą, ale cel jest ten sam. Tropić spekulantów