Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku wzrośnie. Ile w rzeczywistości dostaniesz „na rękę”?

Praca Dołącz do dyskusji (38)
Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku wzrośnie. Ile w rzeczywistości dostaniesz „na rękę”?

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku będzie wyższe. Wzrośnie do kwoty 3010 zł brutto. Warto w tym kontekście pamiętać o zmianach, które dla otrzymujących minimalne wynagrodzenie wprowadził Polski Ład.

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku

Wiemy już, że minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wzrośnie i będzie wynosiło 3.010 zł brutto. Dodatkowo, w ramach założeń wynikających z Polskiego Ładu kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie podwyższona do 30.000 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że otrzymujący minimalną pensję nie będą musieli zapłacić podatku dochodowego.

Zmiany w zakresie kwoty minimalną wynagrodzenia realnie wpływają na procentowy podział składników wynagrodzenia. Tym samym, składniki wynagrodzenia kształtują się następująco, składka:

  • emerytalna – 293,78 zł,
  • rentowa – 45,15 zł,
  • chorobowa – 73,75 zł,
  • zdrowotna – 233,76 zł

Oznacza to, że łącznie suma składek opłacanych do ZUS oraz składki zdrowotnej wyniesie 646,44 zł. Jeśli zatem odejmiemy tę wartość od kwoty 3010 zł uzyskamy wysokość wynagrodzenia minimalnego netto, które będzie wynosiło 2.363,56 zł.

Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego wpisuje się w konsekwentne działania rządu, których celem jest poprawa sytuacji bytowej osób zarabiających najmniej. Sumarycznie od początków rządów #DobrejZmiany pensja minimalna wzrosła 0 1260 zł. Mimo, iż ustawodawca zdecydował się na zmianę i pensje minimalne będą wyższe to przecież nieznacznie. Inflacja rośnie w dalszym ciągu, a realna siła nabywcza spada, toteż podwyżki w tym zakresie w rzeczywistości nic nie zmieniają.

Stawka godzinowa w 2022 roku

Wysokość stawki godzinowej, która jest bezpośrednio powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia również ulegnie zmianie. W stosunku do ubiegłego roku wzrośnie o 1,40 zł i wyniesie 19,70 zł brutto (13,91 netto). Składniki wynagrodzenia dla minimalnej stawki godzinowej przedstawiają się następująco, składka:

  • emerytalna – 1,92 zł,
  • rentowa – 0,30 zł,
  • chorobowa – 0,00 zł,
  • zdrowotna – 1,57 zł,
  • zryczałtowany podatek – 2,00 zł

Wyższe koszty pracodawców

Wzrost wynagrodzeń oznacza wyższe koszty dla pracodawców. Tym samym, koszty pracodawcy związane z wysokością składek wynoszą w 2022 roku 616,47 zł miesięcznie. Oznacza to, że wzrosły o 43,03 zł w porównaniu do 2021 roku. Ponadto, do kosztów zatrudnienia leżących po stronie pracodawcy należy również dopisać rzeczywistą kwotę o jaką wzrosło wynagrodzenie minimalne tj. 210 zł. Zatem łącznie koszty pracodawców w 2022 roku będą wyższe o 253,03 zł.