Pracodawca może zakazać pracownikowi korzystania z prywatnego telefonu podczas pracy – ale na pewnych zasadach i nie całkowicie

Praca Dołącz do dyskusji (186)
Pracodawca może zakazać pracownikowi korzystania z prywatnego telefonu podczas pracy – ale na pewnych zasadach i nie całkowicie

Niektórzy pracownicy mają skłonność do częstego używania w pracy swoich telefonów – rozmawiają z rodziną lub znajomymi, wysyłają SMS-y, a przede wszystkim – na potęgę korzystają z internetu (niekoniecznie w celach związanych z obowiązkami zawodowymi). Czy w takiej sytuacji jest możliwe, by pracodawca wprowadził zakaz korzystania z telefonu prywatnego w pracy? 

Zakaz korzystania z prywatnego telefonu w pracy. Czy to w ogóle możliwe?

Zdarza się, że niektórzy pracownicy nadużywają prawa do korzystania z prywatnego telefonu podczas godzin pracy. To w oczywisty sposób wpływa na zmniejszenie ich efektywności, a niekiedy także na niedopełnianie wyznaczonych obowiązków. Czy w takich sytuacjach pracodawca może wprowadzić zakaz korzystania z telefonu w pracy? Nie do końca – zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo do wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się.

Jasne jest zatem, że wprowadzenie bezwzględnego zakazu nie jest możliwe. Pracodawca może jednak ograniczyć nadmierne korzystanie z telefonów prywatnych, chociażby poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w regulaminie pracy. Pracownik ma obowiązek stosować się do zapisów regulaminu, podobnie jak wywiązywać się ze swoich obowiązków pracowniczych – co wprost określa Kodeks pracy.

Jakie możliwości ma zatem pracodawca? Przede wszystkim może ograniczyć prawo do korzystania z telefonu prywatnego wyłącznie do odbierania połączeń i odpisywania na wiadomości w przypadku wyjątkowych, pilnych sytuacji. Oczywiście rodzi to pewien problem, ponieważ pracodawca nie ma możliwości sprawdzić, czy odebrany przez pracownika telefon faktycznie był pilny. Można jednak założyć, że przy takim zapisie w regulaminie pracy odpada możliwość prowadzenia długich rozmów na komunikatorach ze znajomymi czy przeglądania internetu, a to najczęściej właśnie na tym koncentrują się pracownicy używający prywatnego telefonu w pracy.

Warto jednocześnie pamiętać, że jest jeden wyjątek, który umożliwia pracodawcy wprowadzenie bezwzględnego korzystania z telefonu w trakcie pracy. Jest to możliwe wtedy, gdy w danym zakładzie wymagają tego względy bezpieczeństwa (np. telefony niekorzystnie wpływałyby na pracę maszyn i urządzeń).

Zakaz korzystania z telefonu w pracy a przerwa

Co jednak, jeśli chodzi o korzystanie z telefonu podczas przerwy w pracy? Czy w tym przypadku pracodawca również ma prawo wprowadzić odpowiednie ograniczenie? Okazuje się, że nie – bo pracownik ma prawo dowolnie dysponować swoją przerwą (chyba, że chce opuścić podczas przerwy budynek firmy – wtedy wszystko zależy od regulaminu pracy w danym zakładzie). To oznacza, że może również bez przeszkód korzystać z prywatnego telefonu – i pracodawca nie może go pod tym względem ograniczać. Co istotne, częściowy zakaz korzystania z telefonu w pracy nie może również obejmować 5-minutowych przerw, które przysługują po każdej godzinie pracy przy monitorze komputera.