Jest sprytny sposób na uniknięcie wysokiego podatku od nieruchomości

Nieruchomości Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Jest sprytny sposób na uniknięcie wysokiego podatku od nieruchomości

Przy obecnej, niepewnej sytuacji politycznej jak i gospodarczej należałoby zadać sobie pytanie, czy prawo własności nadal jest tym, na czym zależy nam najbardziej.  Jeśli nie własność, to co? Najem? Widziałeś ile rocznie kosztuje najem kawalerki? To lepiej zobacz. Bardzo konkurencyjnym rozwiązaniem może okazać się zakup działki ROD.

Czym jest działka ROD, czyli Rodzinny Ogród Działkowy

Najważniejsze jest to, iż osoby będące w posiadaniu takich działek nie są ich właścicielami. Jednak istnieje sporo korzyści, jakie płyną z bycia użytkownikiem takiej działki. RODy zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. W związku z powyższym nie możemy dysponować taką działką jak własnością, nie możemy obciążyć jej hipoteką, czy ustanowić dożywotniego użytkowania. Możemy jednak sprzedać prawa do działki, bądź darować komuś to prawo. Prawa do działki nie można odziedziczyć, jednak spadkobiercy dziedziczą mienie znajdujące się na działce. Osoby bliskie mają również pierwszeństwo w przydziale działki. Muszą jednak złożyć odpowiedni wniosek w terminie 3 miesięcy od śmierci członka Związku.

Co ciekawe przepisy wprost zakazują zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej na takich działkach, jednak bardzo często mija się to ze stanem faktycznym. W rzeczywistości wiele ludzi zamieszkuje działki przez cały rok, a nawet są na nich zameldowani.

W końcu podstawowymi celami rodzinnego ogrodu działkowego są między innymi: zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. Możliwe, że właśnie dlatego niektóre Zarządy wyrażają cichą zgodę na całoroczne zamieszkiwanie na terenie ogrodów.

Co pozytywnie wyróżnia RODy względem tradycyjnych mieszkań czy domów

Brak podatku od nieruchomości. Zatem nie obchodzą nas podwyżki, ani żadne obostrzenia w tej kwestii. Podatek po prostu nie występuje w związku z brakiem prawa własności do gruntu. Natomiast budynki wzniesione na takich działkach korzystają ze zwolnienia w opodatkowaniu, gdy nie przekraczają norm powierzchni ustalonych w Ustawie – Prawo budowlane, dla altan i obiektów gospodarczych. Zatem nawet gdyby swojego RODa wykorzystywać jedynie rekreacyjnie co jakiś czas, to i tak jest to tańsza opcja niż domek na działce z przeznaczeniem rekreacyjnym.

Ceny działek w rodzinnych ogrodach działkowych są dużo niższe niż podobne nabywane na własność. Być może kontrowersyjne jest to stwierdzenie, ponieważ obecnie ceny są również wyższe niż jeszcze kilka lat temu. Jednak w dalszym ciągu nie ma wątpliwości, iż jest dużo taniej niż za pełną własność.

Prawo do działki można stracić, jednak nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Aby to nastąpiło, działkowiec musiałby uporczywie nie przestrzegać Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, Statutu Polskiego Związku Działkowców lub Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Najczęstszym powodem utraty działki jest uporczywe zaleganie z opłatami za kilka miesięcy.

Roczne koszty ponoszone na rzecz Zarządu są niższe aniżeli koszty podatku od nieruchomości. Oczywiście roczna opłata liczona jest od wielkości działki. Jednak należy mieć na uwadze, że mają one powierzchnie mniejsze niż działki wydzielone geodezyjnie i pozwalające na posadowienie domu.

Zakup działki ROD

Procedura jest całkiem prosta i również tańsza niż w przypadku sprzedaży nieruchomości podobnej wartości. Wzór umowy przeniesienia prawa do działki znajdziemy na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców. Umowę tę uzupełniamy o dane i udajemy się do notariusza w celu poświadczenia podpisów. Powszechne niestety stało się wpisywanie niżej ceny na umowie niż wynosi ona w rzeczywistości. Jest to zabieg, który może przynieść wiele problemów. Następnie jeden z egzemplarzy, w oryginale przekazujemy do Zarządu ogrodu działkowego. Pamiętając oczywiście, że Zarząd musi wyrazić zgodę na nabycie prawa do działki przez kolejnego potencjalnego członka Związku. Koniecznie należy pamiętać o konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu. Zakup działki ROD jest więc dużo łatwiejszy i nie wymaga kompletowania zbyt wielu dokumentów.