Złóż tę deklarację, a możesz zaoszczędzić nawet 5 tysięcy złotych

Finanse Prawo Środowisko Dołącz do dyskusji (51)
Złóż tę deklarację, a możesz zaoszczędzić nawet 5 tysięcy złotych

Zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to obowiązek ich właścicieli i zarządców. Czas kończy się 30 czerwca, a większość jeszcze tego nie zrobiła. Za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna. Ta ewidencja ma odpowiedzieć na pytanie, czym Polacy palą. A także czy i z jakiego dofinansowania na zmianę źródła ciepła czy termomodernizację korzystali. Ma to usprawnić wymianę kopciuchów i walkę z niską emisją. Prawdziwość zgłoszenia sprawdzą przy przeglądach kominiarze.

Zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszyła 1 lipca 2021 roku. Dotąd trafiło do niej ponad 2,6 mln deklaracji. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego szacuje, że powinno ich być około 6 mln. Deklarację do CEEB muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Ten obowiązek dotyczy też domków letniskowych, w których jest kominek czy inne źródło ciepła. W przypadku budynków wielorodzinnych zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  to obowiązek zarządcy. Jeśli jednak właściciel mieszkania ma w nim jakieś indywidualne źródło ciepła, na przykład wspomniany już kominek czy bojler elektryczny, to musi też sam złożyć deklarację.

Ważny termin

Terminy na złożenie deklaracji są dwa. Dla źródła ciepła, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku na złożenie deklaracji jest 14 dni od jego uruchomienia. Kto po złożeniu deklaracji zmieni źródło ciepła, musi złożyć nową.

Deklarację można złożyć elektronicznie na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Można też w formie papierowej. Formularze wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. Ręcznie wypełniony druk trzeba zanieść lub przesłać pocztą do urzędu miasta lub gminy. Nie można go przesyłać mailem.

Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych wypełniają formularz A deklaracji. Poza źródłem ciepła, trzeba podać klasę kotła. Taka informacja powinna być na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeśli jej nie ma, to nie znaczy, że nie można będzie złożyć deklaracji. Wtedy trzeba zaznaczyć „brak informacji”. Nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji. Takich jak, na przykład, panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

Będzie kara

GUNB podaje, w których gminach złożono najwięcej, a w których najmniej wniosków. Liderem w tej pierwszej grupie jest Zawidów w Dolnośląskim. Tam do bazy trafiło już 79 procent budynków. Z większych gmin najwięcej wniosków do CEEB złożyli mieszkańcy Warszawy. Na dziś jest to 22 procent spodziewanych deklaracji. Najgorzej wypada Żelechinek w Łódzkim. Z tej gminy w bazie jest tylko 3 procent budynków.

Kto nie złoży deklaracji w terminie może zostać ukarany mandatem do 500 zł. A jeśli sprawa trafi do sądu. to grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł. Ci, którzy nie złożą formularza na czas, ale zrobią to zanim odkryją to gminni urzędnicy, mogą uniknąć zapłacenia kary.