Od 1 lipca czekają nas duże zmiany w podatkach. Nowa matryca stawek, wiążąca interpretacja stawkowa i współpraca ze skarbówką

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (135)
Od 1 lipca czekają nas duże zmiany w podatkach. Nowa matryca stawek, wiążąca interpretacja stawkowa i współpraca ze skarbówką

Od 1 lipca wejdą w życie zmiany w wielu podatkach. Czeka nas nowa matryca stawek podatkowych, możliwość występowania o wiążące informacje stawkowe dla podatników. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli zawrzeć umowę o współpracę ze skarbówką.

Zmiany w podatkach od 1 lipca – nowa matryca stawek

Od 1 lipca niższe stawki VAT otrzymają takie produkty jak owoce tropikalne – spadek z 8% na 5%, zupy i buliony, żywność dietetyczna – również spadek z 8% na 5%. Zmiany najbardziej odczują piekarnie. Będą mogły skupić się na pieczeniu pysznych wyrobów, a nie zastanawianiu się, który pączek ma stawkę 5%, który 8%, a który 23%. Od jutra wszystkie pieczywa będą miały jedną stawkę VAT – 5%. Niższą stawką ustawodawca objął również musztardy, przyprawy, oraz ujednolicił stawkę na książki i e-booki – do 5%. Nie obyło się jednak bez wzrostu stawek na niektóre towary. Od 1 lipca większą stawkę będą miały m.in. ośmiorniczki, homary, langusty, krewetki. Zmiana dotyczy zarówno samych produktów, jak i potraw z nich przyrządzonych. Również lód używany do celów chłodniczych i spożywczych będzie miał większą stawkę VAT. Zmiany miały na celu uproszczenie matrycy stawek VAT i objęcie jak największych grup produktów jedną stawką. Bez wątpienia jest to krok w słusznym kierunku.

Zmiany w podatkach od 1 lipca – wiążąca informacja stawkowa

Od listopada 2019 r. podatnicy mogą wnioskować o wiążącą informację stawkową. Służy do ustalenia stawki podatku VAt dla danego towaru lub usługi. Co do zasady wiążące stawki VAT wydane od listopada zeszłego roku dotyczą już nowej matrycy stawek. W związku z tym od 1 lipca będzie obowiązywać ochrona prawna dla wcześniej wydanych informacji stawkowych. Organ podatkowy będzie związany wydaną informacją. Dodatkowo informacje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej będą gwarantowała ochronę również innym podatnikom.

Inne zmiany w podatkach od 1 lipca

Zmian doczekały się przepisy regulujące odliczanie podatku VAT od importu towarów. Wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT będą mogli skorzystać z możliwości rozliczania VAT z tego tytułu bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Zmienił się również termin rozliczania tego podatku. Do tej pory było to 10 dni od odprawy celnej, albo wydania decyzji celnej. Od jutra podatnicy będą mieć czas w terminie do 25 dnia następnego miesiąca. Przy czym podatnicy, którzy będą rozliczać podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT nie będą mogli składać kwartalnych deklaracji. Będą mogli ponownie jest składać dopiero po upływie 12 miesięcy następujących po zakończeniu kwartału, w którym dokonali importu towaru, który rozliczyli bezpośrednio w deklaracji VAT.

Nowe przepisy doprecyzowują zasady stosowania stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Nabywca będzie musiał podać numer identyfikacji podatkowej dostawcy, w celu jej zastosowania. Do stawki 0 przedsiębiorca będzie musiał złożyć prawidłowo wypełnioną informację podsumowującą.

Zmiany w podatkach od 1 lipca – przedsiębiorcy

Stosownie do wchodzący w życie przepisów, Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia listę podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, co do których wpłata będzie realizowana z mikrorachunku podatkowego. Kolejną zmianą jest umowa o współdziałanie. Oznacza ona, że skarbówka zachęca firmy do współpracy. Przedsiębiorca, który jest wyrazi zainteresowanie taką współpracą, podpisuje umowę ze skarbówką. Dzięki temu ma mieć gwarancję pewności stosowania prawa. KAS będzie nadzorowała obowiązki podatkowe przedsiębiorcy jeszcze przed złożeniem zeznania podatkowego. Wszystkie problemy skarbówka będzie rozwiązywać od razu. Przedsiębiorca będzie spał spokojnie, bo jego rozliczenia podatkowe będą prawidłowe. Uniknie więc sytuacji, że jego wydatki zostały zakwestionowane w przyszłości, bo zmieniła się interpretacja przepisów przez organy skarbowe. Oczywiście są też minusy – KAS uzyska pełny dostęp do ksiąg rachunkowych firmy. Dodatkowo przedsiębiorca będzie musiał ją powiadomić o każdej planowanej inwestycji.

Zmiany w podatkach od 1 lipca – biała lista podatników

W przypadku wpłaty na rachunek, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT zmienią się zasady zaliczania tej płatności do kosztów uzyskania przychodu oraz zwiększania przychodu podatnika. Zgodnie z nowymi przepisami przychód nie będzie ustalany, gdy zapłata dokonana będzie na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

  • służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych, lub
  • wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
  • prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym.

Żeby uniknąć zaliczenia do przychodu takiej zapłaty bank musi powiadomić podatnika, że rachunek ma taki charakter, jak wymienione powyżej. Podatnik uniknie sankcji również, gdy zapłaty dokona z użyciem metody podzielonej płatności. Kolejna przesłanka uniknięcia naliczenia przychodu będzie miała miejsce, gdy należność zapłacona przez podatnika wynikała z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę. Co ważne – wydłużono termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty w wykazie podatników VAT. Od 1 lipca podatnik będzie miał na to 7 dni.