Najnowsze

Firmy radzą sobie z brakiem rąk do pracy poprzez zatrudnianie więźniów. Jednak i ten sposób powoli zaczyna zawodzić

Niedobór rąk do pracy sprawia, że pracodawcy starają się zapełnić lukę w rynku na wszelkie sposoby. Jednym z nich jest zatrudnianie więźniów. Pracują oni w coraz większej ilości przedsiębiorstw. Często bez ich wkładu, niemożliwe byłoby prawidłowe funkcjonowanie firmy. W ciągu ośmiu ostatnich lat udział pracy więźniów na rynku pracy wzrósł bardzo znacząco.

Artykuł / 02.12.2023