Dostaliście wezwanie do zapłaty za pornografię lub torrenty? O copyright trollingu piszą już prace naukowe

Nadużycia związane z masowym wzywaniem do zapłaty za piractwo nie są już tylko problemem „medialnym”, którego istnienie jest dyskusyjne. Jest już praca magisterska na ten temat i artykuł w zeszytach naukowych UJ. Wnioski płynące z rzeczowej analizy problemu nie są pobłażliwe.  Jak to stałem się „obrońcą piractwa” Wiele osób już wie czym jest copyright trolling, … Czytaj dalej Dostaliście wezwanie do zapłaty za pornografię lub torrenty? O copyright trollingu piszą już prace naukowe