Handel alkoholem w Polsce jest ograniczony, ale kreatywni sprzedawcy radzą sobie z tym na swój sposób

Handel alkoholem podlega prawnym ograniczeniom. Rada gminy może na przykład ustanowić minimalną odległość punktu sprzedaży od miejsc chronionych. Handel alkoholem w Polsce ograniczony Konstytucja gwarantuje wolność gospodarczą, a zarazem dopuszcza jej ustawowe ograniczenie ze względu na ważny interes społeczny. Przykładem ustawy wprowadzającej takie ograniczenie jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwalona w … Czytaj dalej Handel alkoholem w Polsce jest ograniczony, ale kreatywni sprzedawcy radzą sobie z tym na swój sposób