Koniec z wypłatami w gotówce

Ministerstwo Rozwoju postanowiło walczyć z szarą strefą wprowadzając zmiany dotyczące wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Niebawem wynagrodzenia, zamiast wypłacane w gotówce, zawsze będą przelewane na konto bankowe.  Aktualnie Kodeks pracy stanowi, że pensja powinna być wypłacana w gotówce, a przelew na rachunek bankowy jest dopuszczalnym wyjątkiem od tej zasady. W tym przypadku jednak, wyjątek cieszy się znacznie większą popularnością … Czytaj dalej Koniec z wypłatami w gotówce