Koniec z wypłatami w gotówce

Gorące tematy Finanse Praca Dołącz do dyskusji (233)
Koniec z wypłatami w gotówce

Ministerstwo Rozwoju postanowiło walczyć z szarą strefą wprowadzając zmiany dotyczące wypłaty wynagrodzeń pracownikom. Niebawem wynagrodzenia, zamiast wypłacane w gotówce, zawsze będą przelewane na konto bankowe. 

Aktualnie Kodeks pracy stanowi, że pensja powinna być wypłacana w gotówce, a przelew na rachunek bankowy jest dopuszczalnym wyjątkiem od tej zasady. W tym przypadku jednak, wyjątek cieszy się znacznie większą popularnością niż reguła. Z danych Banku Światowego wynika, że w 2014 roku 77,8% pracowników w Polsce otrzymywało wynagrodzenia na rachunki płatnicze. Rząd chce jednak jeszcze poprawić tę statystykę wprowadzając do Kodeksu pracy istotne zmiany.

Wypłata w gotówce – tylko na wyraźne żądanie pracownika

Propozycja została zawarta w opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju projekcie ustawy o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu:

„Celem zaproponowanej zmiany jest przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, z zachowaniem możliwości wypłaty w formie gotówkowej na wniosek pracownika”

Głównym założeniem przekształcenia, które resort chce wprowadzić w życie jest ograniczenie szarej strefy i zredukowanie będących jej domeną transakcji gotówkowych. Dokonując płatności gotówką nie pozostawia się żadnych śladów umożliwiając tym samym ukrycie transakcji. Pozwala to uniknąć płacenia podatków i sprzyja zwiększeniu „nieoficjalnego” zatrudnienia.

Wprowadzenie regulacji zmniejszającej rolę gotówki w gospodarce na rzecz płatności elektronicznych może przyczynić się do ograniczenia tego typu praktyk gospodarczych. To z kolei może przełożyć się na poprawę sytuacji uczciwych podmiotów i zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych.

Koniec wypłat w gotówce – skorzystają na tym wszyscy

Pomysł ministerstwa chwali Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Jak mówi reprezentujący fundację Robert Łaniewski:

„Skorzystają na tym wszyscy. Zarówno polska gospodarka, jak i konsumenci. Udział transakcji bezgotówkowych należy zwiększać, bo są łatwe i zapewniają bezpieczeństwo obrotu. W Polsce tymczasem można zaobserwować kult gotówki, którą ludzie lubią dotykać, przekładać ją i patrzeć na nią, bo wtedy czują jej wartość.”

Z drugiej strony Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego przestrzega przed popadaniem w hurraoptymizm:

„Obawiam się jednak, że to nie pasuje do polskich realiów, w których wiele osób nie chce prowadzić kont bankowych — z różnych przyczyn. Słusznie, że resort rozwoju daje wybór formy uzyskiwania wynagrodzenia. Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego wymaga jeszcze wielu lat uświadamiania płynących z niego korzyści.”

Wygląda więc na to, że wszystkich nas czeka konieczność znalezienia sobie dobrego konta w Gemiusie banku.