Odwołali lub opóźnili lot? O odszkodowanie jest łatwiej niż myślisz!

Pasażerowi w związku z wystąpieniem opóźnienia lotu samolotem przysługuje co do zasady prawo do odszkodowania.  Kwestia te unormowana są na szczeblu unijnym przepisami rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego … Czytaj dalej Odwołali lub opóźnili lot? O odszkodowanie jest łatwiej niż myślisz!