Odwołali lub opóźnili lot? O odszkodowanie jest łatwiej niż myślisz!

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (2)
Odwołali lub opóźnili lot? O odszkodowanie jest łatwiej niż myślisz!

Pasażerowi w związku z wystąpieniem opóźnienia lotu samolotem przysługuje co do zasady prawo do odszkodowania. 

Kwestia te unormowana są na szczeblu unijnym przepisami rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Odpowiedzi na pytanie czy odwołanie lub znaczne opóźnienie lotu z powodu problemów technicznych, który wystąpiły niespodziewanie i nie są następstwem nieprawidłowej obsługi technicznej uzasadniają odmowę wypłat odszkodowania przez przewoźnika udzielił w swym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Stan sprawy był następujący:

Corina van der Lans posiadała rezerwację biletu lotniczego na lot obsługiwany przez KLM. Samolot wykonujący ten lot, mający lecieć do Amsterdamu (Niderlandy), miał wystartować z Quito (Ekwador) w dniu 13 sierpnia 2009 r. o godzinie 9:15 czasu lokalnego. Wylot miał jednak miejsce dopiero następnego dnia o godzinie 19:30 czasu lokalnego i samolot ten wylądował w Amsterdamie z 29 godzinnym opóźnieniem.

Pasażer złożył wniosek o wypłatę odszkodowania. Przewoźnik bronił się wskazując, że opóźnienie nastąpiło z powodu usterki w zakresie dopływu paliwa, co powodowało, że jeden z silników owego samolotu nie uruchomił się. Przewoźnik wskazywał, że wystąpienie owego problemu nie jest następstwem nieprawidłowej obsługi technicznej, a także problem techniczny nie został wykryty podczas wykonywania regularnej kontroli.

Zgodnie z treścią rozporządzenia obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Za takie okoliczności uznaje się w szczególności destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajki mające wpływ na działalność przewoźnika.

ETS orzekł, że wytłumaczenie przewoźnika nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż w okolicznościach sprawy nie można uznać by tego rodzaju problemy techniczne stanowiły nadzwyczajne okoliczności. ETS zauważył również, że przewoźnik może dochodzić odszkodowania od producenta tych części (vide wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 września 2015 r. C-257/14).

Warto więc powalczyć z przewoźnikiem o należne nam odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.