Policja pomaga w poszukiwaniach zaginionego. Jego znak szczególny to tatuaż HWDP

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludności do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Tak brzmi definicja policji w ustawie, która powołuje tę formację do istnienia. Proszę zwrócić uwagę na użyty zwrot – „ludności”. Nie „obywateli” a ludności. Policja jest od tego, aby każdy kto przebywa na terytorium Polski czuł … Czytaj dalej Policja pomaga w poszukiwaniach zaginionego. Jego znak szczególny to tatuaż HWDP