Spór z operatorem? Od wczoraj można to rozwiązać polubownie, zamiast iść do sądu

Spory z operatorami telekomunikacyjnymi to rzecz powszechna. Na szczęście już nie musimy wybierać, czy rezygnujemy ze swoich (nieraz drobnych) roszczeń, czy wikłamy się w kosztowną sprawę sądową. Pozasądowe rozwiązywanie sporów z operatorem telekomunikacyjnym – jak to działa? 10 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z … Czytaj dalej Spór z operatorem? Od wczoraj można to rozwiązać polubownie, zamiast iść do sądu