Spór z operatorem? Od wczoraj można to rozwiązać polubownie, zamiast iść do sądu

Gorące tematy Technologie Zakupy Dołącz do dyskusji (45)
Spór z operatorem? Od wczoraj można to rozwiązać polubownie, zamiast iść do sądu

Spory z operatorami telekomunikacyjnymi to rzecz powszechna. Na szczęście już nie musimy wybierać, czy rezygnujemy ze swoich (nieraz drobnych) roszczeń, czy wikłamy się w kosztowną sprawę sądową. Pozasądowe rozwiązywanie sporów z operatorem telekomunikacyjnym – jak to działa?

10 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tytuł może nie jest specjalnie zachęcający, ale dzięki temu aktowi prawnemu możliwe będzie rozwiązywanie sporów z operatorem telekomunikacyjnym (np. o źle naliczoną wysokość opłaty, aktywację niechcianych usług, nieuwzględnioną reklamację etc.) bez konieczności angażowania sądu.

Jak to ma działać? Wyjaśniamy.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w praktyce

Niezadowolony konsument może złożyć wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie:

 • papierowej, na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo zamiejscowej jednostki organizacyjnej UKE właściwej miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
 • elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego pod tym adresem, lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich musi zawierać co najmniej:

 • oznaczenie stron,
 • dokładnie określone żądanie,
 • wskazanie jednego z trzech rodzajów postępowania, różniących się celem, jaki ma być osiągnięty:
  • umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony
  • przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu
  • rozstrzygnięcie sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania
 • podpis wnioskodawcy

Jeśli wniosek jest prawidłowo sporządzony, Prezes UKE (lub upoważniony przez Prezesa pracownik) przesyła wniosek operatorowi, wyznaczając mu 14-dniowy termin na ustosunkowanie się do wniosku. Jeśli jednak wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 20 złotych, Prezes UKE może odmówić wszczęcia postępowania.

Jeśli postępowanie zostanie wszczęte, Prezes UKE przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu, wyznaczając im 14-dniowy termin na wyrażenie zgody na przedstawioną propozycję lub na zastosowanie się do niej. Zgodnie z prawem, sprawa powinna być rozstrzygnięta w terminie 90-dniowym, jednak w uzasadnionych okolicznościach ten termin może być przedłużony.

Co do zasady, rozstrzygnięcie Prezesa UKE jest dla stron postępowania (konsumenta oraz operatora) wiążące. Jednocześnie nie wiąże się ono – dla konsumenta – z żadnymi opłatami, przez co pozasądowe rozwiązywanie sporów ma przewagę wobec postępowania sądowego. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszkodowany klient miał reprezentację w postaci profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli masz problemy związane z operatorami telekomunikacyjnymi, komórkowymi, internetowymi, a także wszelkich innych, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.