Czy prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym? A co z Konstytucją RP?

Pod ostatnim tekstem o wyroku TSUE, odnoszącym się do legalności nowej KRS, pojawiło się kilka komentarzy, kwestionujących fakt, iż prawo unijne znajduje się w hierarchii wyżej, niż Konstytucja RP. W związku z tym, że istnieją pewne wątpliwości, warto wyjaśnić, czy prawo unijne ma faktycznie pierwszeństwo nad krajowym. Prawo UE czy Konstytucja RP? Postaram się pokrótce … Czytaj dalej Czy prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym? A co z Konstytucją RP?