Państwo nadal nie opodatkuje nierządu, ale utrudni życie ukrywającym dochód

Jednym z dość desperackich i specyficznych sposobów wyjaśnienia Urzędowi Skarbowemu źródła pochodzenia nieujawnionych (nieopodatkowanych) przychodów było wskazywanie, że pochodzą one z nierządu. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu nie podlegają dochody osiągnięte w Polsce, gdy przychody te nie wynikają z czynności, które nie mogą … Czytaj dalej Państwo nadal nie opodatkuje nierządu, ale utrudni życie ukrywającym dochód