Zapłaciłeś Lex Superior 750 złotych? Dołącz do naszego pozwu zbiorowego!

Gorące tematy Codzienne Technologie Dołącz do dyskusji (8)
Zapłaciłeś Lex Superior 750 złotych? Dołącz do naszego pozwu zbiorowego!

Dostajesz list, w którym ktoś informuję cię, że rozpowszechniałeś wątpliwej jakości pornografię w internecie i jeśli nie zapłacisz „okupu” to będziesz płacił jeszcze więcej, a przy tym najesz się wstydu? Nie możemy Cię winić jeśli w pierwszej kolejności uległeś szantażowi. 

Nasi prawnicy i dziennikarze wnikliwie przyjrzeli się sprawie tak zwanej „kancelarii” Lex Superior. To nie są typowe procedury postępowania w sprawach o naruszenie praw autorskich. Prawdę powiedziawszy renoma „podejrzanej” firmy wydaje się w naszej ocenie jak najbardziej uzasadniona, gdy czytamy świetne dziennikarstwo śledcze w wykonaniu red. Marcina Maja z Dziennika Internautów czy choćby nasze artykuły: Lex Superior wysyła wezwania do zapłaty do 50 000 użytkowników, Otrzymał wezwanie do zapłaty i odwiedził siedzibę Lex Superior czy Czy za Lex Superior stoi ekipa Pobieraczek.pl?

Nie brakuje wątpliwości co do metod działania Lex Superior, ponieważ pisma dostawali nawet emeryci, którzy w ogóle nie posiadają komputera. Jakby tego było mało, istnieje podejrzenie, że Lex Superior w dane osobowe abonentów weszło bezprawnie. Zaś prokuratura, na której działania powołuje się tzw. „kancelaria” stanowczo odcina się od firmy i umarza swoje postępowania.

Podobne: Płaciłeś za naruszenie majątkowych praw autorskich w ostatnich 5 latach? Teraz możemy odzyskać Twoje pieniądze!

W naszej ocenie kwestia tego czy ktoś rzeczywiście pobierał/udostępniał pornograficzne filmy wraz z naruszeniem prawa autorskiego jest w tej sytuacji drugorzędna. Tak skonstruowane pisma mogły bowiem doprowadzić do sytuacji, że nawet osoby, które nie miały niczego na sumieniu, w obawie przed konsekwencjami finansowymi, prokuraturą, a także wstydem w najbliższym otoczeniu dla spokoju ducha płaciły ugody.

Jeżeli znacie osoby, które zapłaciły Lex Superior pieniądze – powiedzcie im o nas.

Prawnicy Bezprawnik.pl podjęli bowiem decyzję, by korzystając ze wsparcia współpracujących z naszym serwisem adwokatów, w imieniu naszych czytelników wystąpić przeciwko firmie Lex Superior z powództwem zbiorowym. Dlatego też wszystkie osoby, które zapłaciły firmie Lex Superior pieniądze zachęcamy do kontaktu z naszym działem prawnym za pośrednictwem adresu kontakt@bezprawnik.pl

Biorąc pod uwagę treść otrzymywanych przez Państwa pism, w których straszono Państwa znacznie wyższymi konsekwencjami finansowymi, postępowaniem prokuratury oraz okolicznościami mogącymi rzutować na Państwa opinię, nie mamy wątpliwości iż zapłaty dokonywaliście Państwo pod wpływem groźby.

W naszej ocenie poprzez bezprawne zachowanie w postaci groźby bądź szantażu, osoby zawierały ugody z Lex Superior, w wyniku których wyrządzona została szkoda finansowa w postaci zapłacenia na rzecz Lex Superior pieniędzy. Możliwości wynikające z instytucji pozwu zbiorowego będziemy analizować wnikliwie i szczegółowo również po zbadaniu stanu faktycznego dot. osób, które się do nas zgłosiły. Nawet jeżeli pozew zbiorowy okaże się niemożliwy lub też na odrzucenie go zdecyduje się sąd, bazując na podobnych przesłankach, będziemy każdą sprawę prowadzili indywidualnie.

Biorąc pod uwagę ewentualną możliwość występowania różnych wersji otrzymywanych pism, a po bliższym zapoznaniu się ze stanem faktycznym w konkretnej sytuacji, w dalszej kolejności bierzemy pod uwagę też możliwość prowadzenia indywidualnych postępowań, gdzie podstawą prawną naszych działań są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i tzw. świadczeniu nienależnym.

Art. 410. § 1. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego.

§ 2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Instytucja pozwów zbiorowych ma na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania, w którym duża liczba poszkodowanych lub pokrzywdzonych występuje przeciwko danemu podmiotowi z takimi samymi lub zbliżonymi do siebie roszczeniami. Postaramy się więc, by skutecznie odzyskać Państwa pieniądze, minimalizując przy tym Państwa udział w postępowaniu i związany z tym stres, zużycie czasu, itp. do minimum.

Ponadto oferujemy Państwu pomoc naszych prawników nieodpłatnie – swoje wynagrodzenie odbierzemy dopiero, gdy uda się wygrać sprawę przeciwko Lex Superior w postaci 20% prowizji.

Zapraszamy do niezwłocznego kontaktu pod adresem kontakt@bezprawnik.pl. Oferta dotyczy wyłącznie sytuacji, w których zdecydowaliście się Państwo zapłacić firmie Lex Superior, a nie – jedynie – otrzymaliście list z wezwaniem do zapłaty.