Zezwolenie na pobyt stały lub czasowy dla cudzoziemców

Codzienne Państwo Rodzina dołącz do dyskusji (1) 27.03.2015
Zezwolenie na pobyt stały lub czasowy dla cudzoziemców

Maciej Lewczuk

Cudzoziemcy starają się w Polsce o pobyt czasowy lub stały z różnorakich powodów. W niektórych przypadkach załatwienie takiej formalności to betka, w innych przypadkach to prawdziwa droga przez mękę.

Każdy obcokrajowiec, planujący 3-miesięczny lub dłuższy pobyt na ternie Polski powinien wystąpić o odpowiednie zezwolenie do wojewody sprawującego urząd na danym terenie. W tym celu osoba taka powinna udowodnić, że jest ubezpieczona na wypadek leczenia w naszym kraju. Ma odpowiedni zasób pieniędzy, by się utrzymać przez cały okres pobytu na terytorium Polski, lub ma pracę, która zapewni takie utrzymanie.

Musi wykazać, że ma gdzie mieszkać i zameldowana jest pod realnie istniejącym adresem – może to być hotel, pensjonat, wynajęte mieszkanie lub dom. Tego typu warunki nie są wymagane, gdy obcokrajowcem jest małżonek lub małżonka obywatela lub obywatelki Polski.

Pozwolenie może też być wydane osobom, które przyjechały do Polski na kontrakt (pracę zleconą, która wymaga odpowiednio wykwalifikowanych fachowców), członkom rodzin cudzoziemców mających pozwolenie na pobyt stały, uczniom i studentom, którzy mają zamiar kształcić się w szkołach lub uczelniach polskich, a także ofiarom handlu ludźmi, którzy wbrew swojej woli znaleźli się na terytorium naszego kraju lub nie mogą wrócić do swojego kraju w uzasadnionej obawie o swoje zdrowie lub życie. Bywają też inne okoliczności, w których odpowiednio uzasadniając wniosek, może ubiegać się o pobyt czasowy lub stały.

Cudzoziemcy, którzy uzyskają możliwość pobytu czasowego (nie może być dłuższy niż 3 lata) otrzymują stosowne dokumenty potwierdzające ich tożsamość i pozwala poruszać się po całym terytorium strefy Schengen – krajów Unii Europejskiej bez konieczności posiadania wizy. Wniosek o pobyt czasowy lub jego przedłużenie powinno złożyć się nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu na terenie Polski.

Lista dokumentów potrzebnych do legalizacji pobytu cudzoziemca zależna jest od województwa, a te warto sprawdzić w danym urzędzie marszałkowskim. Sam wniosek jest zwykle dostępny w siedzibie marszałka lub na stronach internetowych urzędu.

Aby móc ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, obcokrajowiec winien jest legalnie przebywać w Polsce przez co najmniej 2 lata. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cudzoziemiec jest małżonkiem lub dzieckiem naszego obywatela, ale tylko, gdy drugim rodzicem jest osoba mająca pozwolenie na pobyt czasowy lub długoterminowy i urodziło się w czasie, gdy obcokrajowiec miał już takie pozwolenie. Dziecko, do którego wyłączne prawa ma rodzic będący Polakiem. Obywatel polskiego pochodzenia emigrujący na stałe do naszego kraju także może ubiegać się o przyznanie pobytu stałego. Podobnie osoby występujące o udzielenie azylu.

W przypadku problemów z przyznaniem prawa do pobytu czasowego lub stałego dla cudzoziemców możecie zgłosić się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, z chęcią Wam doradzą.

Zdjęcie pochodzi z serwisu shutterstock.com