Stawki u notariusza pójdą w górę

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (11)
Stawki u notariusza pójdą w górę

Nowelizacja rozporządzenia sprawi, że stawki u notariusza pójdą w górę i to dość wyraźnie.

Minister Sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia, które reguluje wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej. Projekt datowany jest na dzień 11 września 2015 r. Nowelizacja rozporządzenia sprawi, że stawki u notariusza pójdą w górę i to dość wyraźnie.

Notariusze są osobami zaufania publicznego, a ich czynności mają charakter dokumentów urzędowych. Muszą oni dbać o to, by zostały zabezpieczone prawa i interesy wszystkich stron, dla których działanie notariusza może mieć skutki prawne. Za swoje usługi notariusze pobierają taksy notarialne, których wysokość regulowane są rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości. Teraz jest szansa, że niektóre stawki wzrosną.

Podwyżki mają dotyczyć kilku taks, między innymi są to opłaty za:

– sporządzenie testamentu – 80 zł (poprzednio 50 zł)
– odwołanie testamentu – 50 zł (poprzednio 30 zł)
– zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeśli wartość przedmiotu nie da się określić – 100 zł
– zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 130 zł (poprzednio 80 zł)
– pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności – 50 zł (poprzednio 30 zł), natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 120 zł
– sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 500 zł (poprzednio 300 zł)
– sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 80 zł (poprzednio 50 zł), a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu za każdy rozpoczęty miesiąc – 35 zł (poprzednio 20 zł)

Dokładne brzmienie zmienionych punktów oraz ich uzasadnienie można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Warto wiedzieć, że są to proponowane stawki maksymalne, dlatego u poszczególnych notariuszy konkretne kwoty mogą odbiegać od tych, które podaliśmy. Warto poszukać takiego notariusza, którego stawki będą najkorzystniejsze.

Masz problemy lub wątpliwości związane z pracą lub dokumentami wystawionymi przez notariusza i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com